Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Teknikföretagen i samtal om smarta städer i Indien

Teknikföretagen har deltagit i det tredje India Sweden Business Leaders’ Round Table (ISBLRT) som ägde rum i Delhi i Indien den 22 februari. ISBLRT består av ett tjugotal vd:ar från Sverige och Indien som arbetar med frågor som rör hållbara städer, men även kompetens, digitalisering, innovation och säkerhet.


Nyhet
06 mars 2019
Sakområde:

Ann-Sofi Gaverstedt som är ansvarig för handelsfrämjande kopplat till smarta städer på Teknikföretagen och Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen, deltog i delegationen tillsammans med Smart City Sweden - In India.

—  Teknikföretagen stöttar sedan i slutet av 2016 Indien i deras arbete med att utveckla deras städer efter principer av hållbar utveckling. Syftet med resan var att följa upp de samarbeten som har etablerats för att moderniseraen stadsdel och bygga en ny stadsdel med inspiration från svensk hållbar stadsutveckling  i Pimpri Chincwad, säger Ann-Sofi Gaverstedt.

Svenska företag har en lång historia av att vara aktiva i Indien och har bidragit till Indiens tillväxt och entreprenörskap. Det finns därför ett stort förtroende för svensk industri och det föreligger ett stort intresse att samverka med Sverige i att utveckla Indiens städer. Marcus Wallenberg har delat ordförandeskap i ISBLRT tillsammans med Baba Kalyani från Bharat Forge Limited.

—  Vi vet att det finns ett stort intresse för att samverka med Sverige för att utveckla hållbara städer. De intresserar sig för den svenska cirkulära modellen för vårt sätt att organisera städer. Aktörerna ser, förutom de ekonomiska fördelarna, även de miljömässiga och sociala fördelarna, berättar Ann-Sofi Gaverstedt.

Under ISBLRT-mötet efterfrågades en tydligare modell för att kunna samverka kring de olika globala utmaningarna som kopplas till städer, t.ex. urbanisering, klimat och mobilitet.

— Affärsprocessen för att få till ett svenskt stadsprojekt går framåt. Ett förslag från ISBLRT att försöka arbeta fram en gemensam svensk-indisk modell för att arbeta med städer, avslutar Ann-Sofi Gaverstedt.

Läs mer om Teknikföretagens arbete med smarta städer här.