Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

”Ny teknik och nya affärsmodeller ger oss verktygen för att tackla samhällsutmaningarna”

Agenda 2030-delegationen har presenterat förslag för Sveriges fortsatta arbete med den globala handlingsplanen för omställning till hållbar utveckling. Teknikföretagen välkomnar många av förslagen, men vill understryka teknikens betydelse för en hållbar utveckling.


Nyhet
10 juli 2019
Sakområde:

- Teknikindustrin spelar en viktig roll för omställningen till ett hållbart samhälle, det är här som teknisk innovationskraft och lösningar utvecklas. Ny teknik och nya affärsmodeller ger oss verktygen för att tackla samhällsutmaningarna, säger Jenny Sandahl som är ansvarig för hållbarhetsfrågor på Teknikföretagen, och fortsätter:

- Den nya tekniken har en avgörande betydelse för en hållbar utveckling, därför är det anmärkningsvärt att digitalisering knappt nämns i betänkandet. Den snabba teknikutvecklingen ställer krav på hur vi förhåller oss till de möjligheter som tekniken medför. Det är därför extra viktigt att digitalisering hanteras klokt och att det tas upp inom ramen för regeringens arbete med Agenda 2030.

För Teknikföretagen är hållbarhet en fråga om framtiden. Det handlar om industrins konkurrenskraft och om ett samhälle där vi tillsammans skapar förutsättningar för att lösa svåra samhällsutmaningar och en möjlighet att lämna över en bättre värld till kommande generationer. Teknikföretagen välkomnar därför delegationens förslag om en ökad samverkan med näringslivet.

Teknikföretagen stödjer förslaget om att främja utmaningsdriven forskning och innovation kopplat till Agenda 2030.

- Vi tycker att det är av stor vikt att främja utmaningsdriven och industrinära forskning och innovation. Vi anser att ett särskilt fokus bör finnas på tillämpad industriell forskning med fokus på att utveckla kommersiella lösningar , avslutar Jenny Sandahl.

Teknikföretagen har lämnat sitt remissvar på remissen Agenda 2030 och Sverige: ”Världens utmaning - världens möjlighet”, SOU 2019:13. Läs remissvaret i sin helhet här.