Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

”En betydande hävstång för FoI inom svensk produktion”

Nu släpps rapporten från 6-årsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 där Teknikföretagen är huvudman. Utvärderingen slår fast att Produktion2030 är ett välorganiserat och robust program, som öppnat en ny dimension vad gäller samverkan inom forskning och innovation kopplat till svensk produktion.


Nyhet
13 dec. 2019
Sakområde:

Sex år efter starten har de första strategiska innovationsprogrammen genomgått en omfattande utvärdering.

– Utvärderingen visar att programmen bidragit till ökade kunskaper, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Denna typ av aktörsdrivna nationella satsningar blir allt viktigare i takt med de snabba samhällsförändringar som pågår i Sverige och globalt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova i ett pressmeddelande.

Ett av programmen som utvärderats är Produktion2030 med Teknikföretagen som huvudman. Utvärderingen slår fast att Produktion2030 är på god väg att uppfylla det övergripande målet att öka konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri genom samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut. Det framkommer även att programmet kommer vara viktigt i den pågående teknikomvandlingen.

”Den tolkning som Produktion2030 gjort av instrumentet Strategiska innovationsprogram för att realisera sina mål, sin agenda och sin effektlogik är imponerande. Verkställandet är mycket ändamålsenligt och gör programmet till en betydande hävstång för FoI inom svensk produktion.”

En satsning som lyfts fram är Civilingenjör 4.0; ett smörgåsbord av korta kursmoduler med aktuellt innehåll inom de teknikområden som omfattas av industrins snabba teknikutveckling och digitalisering. Kursmodulerna kan integreras i befintliga utbildningar på högskolor/universitet, eller förpackas till fortbildningar till företag. Genomförandet hade knappast varit möjligt utan Produktion2030 menar utvärderarna.

Programmets bidrag till snabbare spridning av ny kunskap till svensk tillverkningsindustri poängteras också. Ett exempel är de Teknikworkshoppar som kontinuerligt genomförs för att sprida kunskap från programmets forsknings- och innovationsprojekt till små och medelstora företag.

Här kan du ta del av utvärderingen i sin helhet.