Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Ekonomisk analys

Ekonomiska nyckeltal och lönsamhet för teknikindustri

Sent omsider har Teknikföretagen sammanställt 2022 års ekonomiska nyckeltal för teknikindustrin i Sverige. Total uppgick nettoomsättningen till 1162 Mdr SEK.

Pressade marginaler och lägre lönsamhet

Sammantaget minskade vinstmarginalerna och avkastningen. Detta är knappast förvånade då år 2022 präglades av omfattande ökning i priser på råvaror och inköpta komponenter. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 11,3 procent mot 11,7 procent året innan. Rörelsemarginalen minskade till 7,5 procent, en minskning med en procentenhet från 2021. Bruttomarginalen minskade till 8,7 procent från 9,8 procent 2021. Att avkastningen inte minskade mot bakgrund av minskade vinstmarginaler mer berodde på att kapitalomsättningshastigheten ökade i hög omfattning.

Kapitalavkastningen och vinstmarginaler minskade för i stort sett samtliga delbranscher eller metallvaruindustrin, tillverkare av elmaskiner och elapparatur, elektronik, teleprodukter och instrument samt för tillverkare av motorfordon. Maskinindustrin däremot visade små förändringar jämfört med år 2021, men avkastningen ökade något. Positivt var också att marginaler och avkastning ökade för underleverantörer till fordonsindustrin, en bransch som vanligtvis är hårt pressad. För övriga grupper av leverantörer eller till maskinindustrin, elteknisk industri samt till byggsektorn minskade avkastning och vinstmarginaler.

I övrigt finns data över nyckeltal i excelfilen här intill.

Siffror för 2023 beräknas bli presenterade i november 2024. Preliminära data över försäljningen för 2023 visar en tillväxt på 13 procent i löpande priser. Det återstår att se hur marginaler och avkastning kommer att se ut.