Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys

Ekonomiska nyckeltal och lönsamhet för teknikindustri

År 2020 är ett år vi helst vill glömma. Teknikföretagens sammanställning över lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för Teknikindustri i Sverige visade naturligtvis en otillfredsställande utveckling.

Nettoomsättningen minskade med 11,6 procent och förädlingsvärdet med hela 18 procent motsvarande 38 Mdr SEK. Förädlingsvärdet per anställd minskade med 134 000 kr. Rörelseresultatet mer än halverades eller från 58,6 Mdr 2019 till 25,2 Mdr. Rörelsemarginalen efter avskrivningar (EBIT) hamnade på låga 2,7 procent, klart under genomsnittet på 4,0 procent 2000–2019. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 7,6 procent, även det under historiskt genomsnitt eller 9,2 procent. Skälet till att nyckeltalen inte blev sämre år 2020 var bland annat en följd av att det produktionsbortfall som uppstod under första halvåret i någon mån kunde tas tillbaka under andra halvåret.

Virusåret 2020 påverkade främst delbranschen tillverkare av motorfordon. Nettoomsättningen minskade med hela 17,5 procent medan totala kostnader bara reducerades med 12,4 procent. Rörelseresultatet blev därmed negativt och rörelsemarginalen uppgick till -1,4 procent. Bidrag från finansiella intäkter och begränsade finansiella kostnader innebar ändå en marginellt positiv avkastning på sysselsatt kapital.

För metallvaruindustrin, där åtskilliga underleverantörer återfinns, blev tillbakagången begränsad. Nettoomsättningen minskade med 4,3 procent samtidigt som kostnadskontrollen var hög. Rörelsemarginalen minskade därmed bara från 6,7 procent till 6,3 procent för identiska företag. Även maskinindustrin visade en begränsad försämring i nyckeltalen. Rörelsemarginalen och avkastning på sysselsatt kapital minskade men bara med några tiondels procentenheter jämfört med år 2019. För elteknisk industri (SNI27) blev däremot rörelseresultatet negativt, likaså kapitalavkastningen. Detta följde dessvärre på ett redan otillfredsställande rörelseresultat och avkastning 2019.

Glädjande var att tillverkare av elektronik och instrument, där bland annat medicinteknik ingår, visade en klart positiv utveckling år 2020. Nettoomsättningen ökade med höga 15,7 procent jämfört med 2019. Rörelseresultat, vinstmarginaler och avkastning förbättrades genomgående.

Trots att tillverkare av motorfordon visade ett otillfredsställande resultat försämrades inte nyckeltalen exceptionellt mycket för underleverantörer till fordonsindustrin. Visserligen minskade nettoomsättningen i hög omfattning eller med 14,4 procent, men samtidigt lyckades leverantörerna reducera den totala kostnadsmassan i nästan samma utsträckning. Rörelsemarginalen minskade därmed bara från 4,1 procent till 3,8 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital minskade men hamnade ändå på 8,7 procent. Även leverantörer till maskinindustrin visade en begränsad försämring i nyckeltalen och lyckades bibehålla positiva vinstmarginaler och avkastning.

Nyckeltal återfinns här på sidan som excelfil med aggregerade data för samtliga deltagande företag för respektive år (identiska, avgående och tillkommande företag) för perioden 1986-2020. Med identiska företag menas identiska organisationsnummer som deltagit både 2019 och 2020. Det betyder inte att verksamheten varit exakt identisk.

Ladda ner

Excel 0,3 MB

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal 1986-2020