Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Ekonomisk analys

Små förändringar i ekonomiska nyckeltal 2019

Avkastningen på sysselsatt kapital i teknikindustri i Sverige var oförändrad 11.0 procent år 2019 jämfört med år 2018.

Konjunkturavmattningen fortsatte år 2019 och nettoomsättningen ökade med låga 1,2 procent efter en mycket hög tillväxt på 16 procent år 2018. Vinstmarginalerna kunde dock generellt förbättras något år 2019 då kostnader för inköpta varor och tjänster ökade lägre takt än nettoomsättningen. Rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) ökade från 7,7 procent år 2018 till 7,9 procent. Rörelsemarginalen efter avskrivningar (EBIT) ökade också med 0,2 procentenheter och nådde 6,2 procent år 2019. Bruttovinstmarginalen eller resultatet inklusive finansiella intäkter men före räntekostnader ökade också jämfört med år 2018.

En bidragande orsak till att avkastningen på sysselsatt kapital alltså var oförändrad trots förbättrade vinstmarginaler berodde på lägre kapitalomsättningshastighet. Den minskade från 1,2 ggr år 2018 till 1,12 ggr år 2019. Trots lägre vinstmarginaler och oförändrad avkastning var nivåerna på dessa något högre än genomsnittet de senaste tjugo åren.

För metallvaruindustrin minskade både avkastning och vinstmarginaler år 2019. För tillverkare av elmaskiner och elapparatur minskade avkastning och vinstmarginaler relativt omfattande. Nettoomsättningen minskade i denna delbransch, men den totala kostnadsmassan reducerades bara i begränsad omfattning och vinstmarginalerna kom därmed under press. Även kapitalomsättningshastigheten minskade.

Även maskinindustrin visade en tillbakagång i vinstmarginaler och avkastning 2019 jämfört med 2018. Trots detta är maskinindustrin den delbransch inom Sveriges Teknikindustri som historiskt sett visar den högsta avgasningen och de högsta vinstmarginalerna.

Positivt var att avkastning och vinstmarginaler förbättrades för tillverkare av motorfordon och delar till dessa. Rörelsemarginalen i denna delbransch, 4,9 procent år 2019, ligger dock fortsatt lägre än för teknikindustri sammantaget vilket också är fallet för avkastning på sysselsatt kapital.

För andra året i rad pressades lönsamheten och vinstmarginaler för leverantörer till fordonsindustrin. Förbättringen under 2015-2017 är nu definitivt borta. Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent och hamnade därmed på det långsiktiga genomsnittet efter att 2015-2018 legat på historiskt höga nivåer. Även kapitalavkastningen 2019 blev lägre än det historiska genomsnittet.

Avkastning och vinstmarginaler minskade också något för leverantörer till maskinindustrin och för företag som levererar till byggsektorn. Leverantörer till tillverkare av elmaskiner samt elektronik redovisade dock oförändrade vinstmarginaler och med ökad kapitalomsättningshastighet kunde avkastningen öka något.

Ladda ner

Excel 0,3 MB

Lönsamhet och Nyckeltal 2019