Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
Rapport 19 nov

Konjunkturprognos november 2020

I Teknikföretagens konjunkturuppdatering i september noterade vi att världsekonomin hade studsat upp under sommaren, ungefär i linje med eller något starkare än vårt huvudscenario från i maj. Den främsta förklaringen var att de nedstängningar som genomfördes under våren gradvis hade lättats.

Ladda ner rapporten

Nyckelfaktorn för den ekonomiska utvecklingen framöver förblir Coronasituationen och framförallt de politiska åtgärderna för att hantera denna. Så länge som restriktioner bibehålls eller, som nyligen, till och med skärps, är en uthållig och stark återhämtning mycket osannolik. Förutom att restriktionerna direkt hämmar den ekonomiska aktiviteten lägger sig osäkerhet kring pandemin som en våt filt över investeringar och konsumtion.

En avveckling av restriktionerna kräver i sin tur att åtminstone något av följande inträffar:

  • Ett omfattande och globalt vaccinationsprogram introduceras,
  • smittspridningen avtar snabbt spontant eller
  • det visar sig att belastningen på sjukvården avtar och dödsfallen inte ökar så kraftigt som befarat, trots kraftig smittspridning.

Eftersom utfallen för det tredje kvartalet i många ekonomier blev starkare än vad vi tidigare räknat med reviderar vi nu upp vår bedömning av global BNP-tillväxt något till -4,4 procent för 2020. På grund av de stramare restriktioner som nu återinförts faller Eurozonen och Storbritannien tillbaka i recession under slutet av 2020- början av 2021. Som en konsekvens reviderar vi istället ner vår bedömning till fyra procent för global tillväxt för 2021. Sammantaget betyder detta, i kombination med att återhämningen i Kina varit betydligt starkare än förväntat, att global industriproduktion beräknas minska med fem procent i år och öka med fem procent nästa år. För global teknikindustri blir fallet djupare i år, men uppsvinget högre nästa år än för industrin sammantaget, främst som en följd av att fordonsindustrin i stort sett stod still i våras.

Även Sverige har drabbats av en andra våg av smittspridning och ännu stramare restriktioner. Därför räknar vi med att BNP kommer att falla under fjärde kvartalet, med något över två procent från föregående kvartal. Minskad konsumtion i kombination med ökad osäkerhet om smittspridningen framöver lägger dessutom sordin på investeringar och efterfrågan på industrivaror. Även exporten och industriproduktionen påverkas och väntas visa en allt svagare ökningstakt efter återhämtningen tredje kvartalet i år. Med både en upprevidering av tredje kvartalet och en betydlig nedrevidering av det fjärde landar vi på ett djupare fall för Sveriges BNP 2020 än vi räknade med i september, dvs. Sveriges BNP minskar med 4,4 procent i år. Dessutom reviderar vi ned nästa års BNP-tillväxt med en hel procentenhet, till 2,5 procent. Nivån på BNP kommer i slutet av nästa år understiga preCoronanivån med 0,8 procent. Jämfört med den nivå som BNP hade kunnat nå om krisen inte inträffat och Sveriges BNP ökat enligt en långsiktig trend kommer den faktiska nivån ligga 4,1 procent lägre.

Publicerades 20 november 2020