Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 11 maj

Konjunkturprognos maj 2021

Världsekonomin har studsat tillbaka kraftigt de senaste kvartalen efter stjärnsmällen i samband med Coronakrisen i början av 2020. Efter förra årets rekordras i global BNP - minus 3,8 procent – räknar vi med att den ökar med 5,5 procent 2021.

Ladda ner rapporten

Mycket av årets tillväxt kan tillskrivas en kraftig överhängseffekt – cirka 3 procentenheter – från det svaga 2020. Efter en förväntad kraftig rekyl under andra halvåret i år i samband med lättade Coronarestriktioner räknar vi med en gradvis avmattning framöver. Global BNP-tillväxt avtar därför till 3,5 procent 2022. Sammantaget räcker inte dessa tillväxttakter riktigt till för att BNP ska återta all den mark som förlorades under 2020.

Med ett BNP-fall på 2,8 procent 2020 klarade Sverige Coronakrisen relativt bra jämfört med liknande ekonomier. Skälen är bland annat att Sverige inte stängde ner ekonomin lika drastiskt som många andra länder i Europa, vilket tillät hemmaekonomin att rulla något bättre. Svensk ekonomi gynnades också av en relativt väl positionerad tillverkningsindustri, som i sin tur gav draghjälp till den stora industrinära tjänstesektorn.

Vi räknar med att industrin, direkt och indirekt via industrinära tjänster, fortsätter att driva på Sveriges ekonomi de närmaste åren. Industriproduktionen förväntas öka med 9 procent i år och med 4,5 procent nästa år, i teknikindustri med 12 procent respektive 5 procent. Dessutom finns det förutsättningar för en stark konsumtionsutveckling i samband med att Coronarestriktionerna gradvis lättar. Sammantaget räknar vi med att svensk BNP växer med 4,5 procent respektive 3,5 procent under 2021-2022.

Eftersom BNP kommer att växa betydligt snabbare än potentiell tillväxt de kommande åren finns det förutsättningar för ett betydande fall i arbetslösheten. Vi räknar ändå med att arbetslösheten är så hög som kring 7 procent mot slutet av 2022.

De flaskhalsar som uppstått globalt de senaste månaderna i kombination med de extrema prisrörelserna i samband med den akuta krisen förra våren, innebär att global och Sveriges inflation tilltar på kort sikt.

Teknikföretagen räknar dock inte med att detta är inledningen på en period av persistent högre inflation. Fortsatt lediga resurser globalt och centralbanker som är dedikerade till prisstabilitet talar emot att tillfälliga inflationsuppgångar biter sig fast i inflationsförväntningarna.

För svensk del räknar vi med inflation en bra bit under målet 2021-2022. Fortsatt låg inflation världen över talar för fortsatt expansiv penningpolitik, vilket för svensk del innebär nollränta under överskådlig framtid.

Hittills har återhämtningen drivits av tillverkningsindustrin, industrinära tjänster och delar av detaljhandeln medan restriktionerna lagt en våt filt över stora delar av servicenäringarna. När ekonomierna väl öppnar upp igen räknar vi med att konsumentefterfrågan vrids från varor till besöksnäringar, som turism och resor med mera. Samtidigt talar mycket för att industrin behåller sin roll som primus motor.


Ladda ner

Publicerades 11 maj 2021