Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 22 maj

Konjunkturprognos maj 2018

Världsekonomin utvecklades relativt starkt under 2017, global BNP växte med 3,5 procent (IMF), den högsta tillväxttakten sedan 2013. Även världshandeln tog fart under 2017 och uppvisade de högsta tillväxttalen sedan innan finanskrisen – om man bortser från studsen i samband med att den akuta krisen släppte 2010.

Ladda ner rapporten

Även om 2017 var ett relativt bra år för världsekonomin är det långt kvar till de tillväxttal som noterades under de heta åren innan finanskrisen. Den främsta motorn till den globala ekonomin är fortsatt extremt expansiva finansiella förhållanden. Visserligen steg marknadsräntorna en hel del under 2017 men den globala realräntan är fortfarande kraftigt negativ. Dessutom fortsätter centralbankerna att pumpa in gigantiska belopp i det finansiella systemet via obligationsköp.

År 2018 har inletts med tydliga tecken på avmattning i många ekonomier, i synnerhet i Europa men även i Japan. Förmodligen speglar inbromsningen i Eurozonen en kombination av oro för handelskrig, en kraftig förstärkning av euron och tilltagande resursbrist. Storbritannien har sitt eget drama där kostnaderna för Brexit blir alltmer uppenbara. Ett undantag är USA, där BNP visserligen bromsade en aning i början av året men mycket tyder på att en viss acceleration skett de senaste månaderna. Ett annat undantag är Kina där ekonomin fortsätter att växa på i en takt strax under sju procent. I övriga tillväxtländer är bilden splittrad men bra fart i Indien och till viss del Turkiet medan Brasilien och Ryssland hankar sig fram med bara lite mer än styrfart.

Även de nordiska länderna spretar med relativt svag utveckling i Danmark, en oljeprisdriven återhämtning i Norge och ett Finland där de senaste årens interdevalvering börjat få avsedd effekt på konkurrenskraften. Sammantaget räknar Teknikföretagen med att världsekonomin bromsar till 3,2 procent 2018 och till 2,9 procent 2019. Sveriges ekonomin


Ladda ner

Publicerades 30 december 2020