Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 12 dec.

Konjunkturbarometer kvartal 4 2022

Index för affärsläget för teknikindustri i Sverige minskar något under fjärde kvartalet. Det är femte kvartalet i rad som index avtar. Sammantaget ökar dock orderingången i begränsad omfattning. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar sammantaget en liten minskning. Behovet av arbetskraft är högt men fortsätter sammantaget att minska något.

Ladda ner rapporten

Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av affärsläget avtar återigen från en hög nivå, vilket även är fallet för teknikindustri i euroområdet. Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och den fortsätter att avta efter uppsvinget som startade andra halvåret 2020. Orderingången ökar dock något sammantaget. Bidraget kommer främst från transportmedelsindustrin och tillverkare av elmaskiner/elapparatur inklusive energiteknik. Ökad orderingång från exportmarknaden visar också leverantörer till bygg‐ och anläggningssektorn. Däremot visar byggleverantörer en klart minskad orderingång från Sverige. I maskinindustrin fortsätter orderingången att minska, likaså för leverantörer till maskinindustrin och leverantörer till motorfordonsindustrin samt för instrumentindustrin.

Behovet av arbetskraft är högt men fortsätter sammantaget att avta. Bristen på yrkesarbetare minskar sammantaget medan bristen på ingenjörer/tekniker ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar sammantaget en liten minskning men med variationer inom delbranscher. I allmänhet möter teknikindustrin likt tidigare störningar i leveranser av komponenter och insatsvaror.


Ladda ner

Publicerades 8 december 2022