Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 03 sep.

Konjunkturbarometer kvartal 3 2020

Efter det att helt eller delvis nedstängda ekonomier under andra kvartalet blivit mindre nedstängda har följaktligen affärsläget tillfälligtvis förbättrats. Från låga nivåer ökar orderingången, kapacitetsutnyttjandet och efterfrågan på arbetskraft under tredje kvartalet för Sveriges teknikindustri. Utfallet i Teknikföretagens undersökning visar dock att det är en lång väg kvar till ett normalt affärsläge och till att produktionen ökar i årstakt.

Ladda ner rapporten

Trots ökad orderingång för teknikindustri sammantaget ligger orderstockens storlek på fortsatt låg nivå. Positivt är att utfallet för orderstocken på index 85,6 tredje kvartalet ändå lämnat krisnivån 80,5 förgående kvartal.

Orderingången ökar i varierande grad för samtliga delbranscher förutom inom elteknik och elapparatur. Efter en nära kollaps under andra kvartalet för maskinindustrin och dess leverantörer ökar nu orderingången om än i begränsad omfattning. Ett tidigare omfattande fall i orderingång även för transportmedels- och metallvaruindustrin har också förbytts till en måttlig ökning. I instrumentindustrin och för medicinteknik är efterfrågan påfallande bra och de har inte påverkats negativt som övriga branscher inom teknikindustri.

Den låga efterfrågan under andra kvartalet innebar i ganska hög grad en ofrivillig ökning av färdigvarulager som nu har reducerats. Samtidigt är företagen inte fullt lika pessimistiska i sin syn på orderstockens storlek. Index för bedömningen av det sammantagna affärsläget har följaktligen förbättrats vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet. Teknikföretagens undersökning indikerar att produktionsnivån visserligen kommer att öka mellan andra och tredje kvartalet i år, men jämfört med tredje kvartalet i fjol kommer produktionsnivån vara oroväckande låg.


Ladda ner

Publicerades 4 september 2020