Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Konjunkturrapporter 10 sep.

Konjunkturbarometer kvartal 3 2019

Det tredje kvartalet visar att affärsläget fortsätter att försvagas för Sveriges teknikindustri. Orderingången minskar något och rapporteringen rörande orderstocken är inte fullt lika positiv som föregående kvartal. Även det sammantagna behovet av arbetskraft minskar och för fjärde kvartalet i rad.

Ladda ner rapporten

Orderingången fortsätter att minska för maskinindustrin. Utfallet följer den globala utvecklingen med allt lägre efterfrågan på investeringsvaror. Orderingången för leverantörer till fordonsindustrin minskar nu i tilltagande omfattning både från export- och hemmamarknad. Även leverantörer till maskinindustrin redovisar en minskad orderingång. Oroande är också att orderingången är närmast oförändrad för transportmedel- och metallvaruindustri efter att den sammantaget ha ökat i varierande grad i drygt tre år.

Rapporteringen från företagen visar också att behovet av arbetskraft fortsätter att avta. Detta gäller främst yrkesarbetare. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar återigen, men ligger fortfarande över historiskt genomsnitt.

Utfallet för Teknikföretagens barometerdata för tredje kvartalet i år visar att vi går in i en period av sämre affärsläge än de senaste 6-8 kvartalen, vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet, se diagram nedan. Genom globala värdekedjor och Sveriges i övrigt mycket höga handelsutbyte med Europa är det självklart att affärsläget utvecklas likartat.

Publicerades 4 september 2020