Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 11 sep.

Konjunkturbarometer kvartal 3 2017

Orderingången för teknikindustri i Sverige ökar återigen i högre omfattning under tredje kvartalet. Särskilt fordonsindustri fortsätter starkt. Exporten går överlag bättre än hemmamarknaden. Kapacitetsutnyttjandet och ett fortsatt ökat behov av arbetskraft visar på ett klart förstärkt konjunkturläge.

Ladda ner rapporten

Transportmedelsindustrin rapporterar ett bättre utfall i order jämfört med andra kvartalet. I maskinindustrin dämpas däremot orderingången och förhoppningar om ett mer markant uppsving har hittills uteblivit. Metallvaruindustrin har en begränsad ökning i orderingång samtidigt som orderingången för tillverkare av elmaskiner är närmast oförändrad. För leverantörer sammantaget ökar orderingången däremot i lite högre omfattning. Efterfrågan har förbättrats påtagligt från exportmarknaden för leverantörer till fordon och till maskinindustrin.

Kapacitetsutnyttjandet har sammantaget ökat, om än inte i samma omfattning som de två föregående kvartalen. Andelen företag som rapporterar en stor orderstock ökar något och ligger klart över historiskt genomsnitt. Behovet av yrkesarbetare, ingenjörer och övriga tjänstemän har sammantaget ökat på bred front.


Ladda ner

Publicerades 3 januari 2021