Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 13 juni

Konjunkturbarometer kvartal 2 2022

Index för affärsläget för teknikindustri i Sverige minskar något under andra kvartalet i år från en hög nivå. Det är tredje kvartalet i rad som index avtar i styrka. Sammantaget ökar också orderingången i lägre omfattning än under första kvartalet i år.

Ladda ner rapporten

Bidraget till en dämpad orderingång kommer från de tre huvudbranscherna metallvaru-, maskin- och transportmedelsindustrin. Efterfrågan är samtidigt fortsatt hög för elteknisk industri och leverantörer till denna. Likt tidigare möter teknikindustri störningar i leveranser av komponenter, insatsvaror samt logistikproblem.

Orderingången ökar i lägre omfattning jämfört med första kvartalet i år för teknikindustri sammantaget. Transportmedelsindustri, metallvaror och maskinindustri rapporterar samtliga en mindre omfattande ökning i orderingång. För de två sistnämnda har orderingången avtagit trendmässigt sedan sensommaren i fjol, medan den varit volatil för transportmedelsindustrin som följd av välkända försörjningsproblem av insatsvaror.

För leverantörer till fordonsindustrin minskar nu orderingången för första gången sedan andra kvartalet 2020. Leverantörer till elektroindustrin och tillverkare av elmaskiner/elapparatur rapporterar däremot en relativt omfattande ökning i orderingång. Detta gäller också leverantörer till bygg- och anläggningssektorn, särskilt exportorder. Sett till storlek på företag dämpas orderingången över hela linjen från små till stora företag.

Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av storleken på orderstocken avtar från en hög nivå, vilket även är fallet för teknikindustri i euroområdet. Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och avtar nu efter uppsvinget som startade andra halvåret 2020.


Ladda ner

Publicerades 10 juni 2022