Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 08 juni

Konjunkturbarometer kvartal 2 2021

Affärsläget för teknikindustri i Sverige har förbättrats under årets andra kvartal. Efter en måttlig start på 2021 ökar orderingången i högre omfattning och allt fler företag rapporterar stora orderstockar.

Ladda ner rapporten

Uppgången ger dock en bitter eftersmak då många företag inte kan hålla leveranstider, möter komponentstörningar eller kraftigt ökade priser på insatsvaror. Klingar inte detta av lägger detta erfarenhetsmässigt grunden till nästa konjunkturavmattning. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar något samtidigt som behovet av arbetskraft ökar men är fortfarande lägre än högkonjunkturen 2018.

Majoriteten av företag rapporterar ett bättre affärsläge jämfört med första kvartalet i år. Orderingången ökar i varierande grad för samtliga delbranscher, storleksgrupper av företag och för samtliga leverantörer. För maskinindustrin ökar orderingången i mycket hög omfattning, även från Sverige. Transportmedelsindustrin inklusive motorfordon där orderingången ökat i ringa omfattning de två föregånde kvartalen redovisar nu en förbättring i affärsläget.

Leverantörer till fordonsindustrin rapporterar en något bättre orderingång jämfört med första kvartel. Även i metallvaruindsutrin har efterfrågan förbättrats jämfört med inledningen av 2021. Det sammantagna utfallet för orderstocken på index 115,4 har nu för andra kvartalet i rad lämnat krisnivån från fjolåret bakom sig. Ett likartat förlopp visar även teknikindustrin i Euroområdet.

Försörjningsläget är ansträngt. Många leverantörer utanför teknikindustrin, exempelvis stålindustrin, anstränger sig inte tillräckligt för att möta teknikindustrins behov vilket vi sett åtskilliga gånger tidigare. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar sammantaget detta kvartal, främst för delbranscher som är intensiva användare av stål och metaller. Utnyttjandet skulle varit högre om leveranser av insatsvaror hade tillgodosetts.


Ladda ner

Publicerades 8 juni 2021