Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 08 juni

Konjunkturbarometer kvartal 2 2020

Teknikföretagens undersökning för andra kvartalet visar nu omfattningen av det negativa utfall som förväntats. Order från både exportmarknaden och från Sverige minskar i den största omfattningen sedan mätningarna startade i början av 1990-talet. Majoriteten av företagen befinner sig i ett ansträngt läge, inte minst leverantörer till maskin- och fordonsindustri.

Ladda ner rapporten

Andelen företag med brist på arbetskraft minskar naturligtvis kraftigt. Erfarenhetsmässigt och genom den uppkomna affärssituationen följer nu en våg av uppsägningar på grund av arbetsbrist, trots omfattande korttidsarbete. Det finns ändå några få ljuspunkter. Efterfrågan är något postiv för en handfull företag inom energi-, livsmedels- och medicinteknik. Dessa branscher är dock små. I övrigt visar utfallen siffror som aldrig tidigare uppmätts eller är i nivå med finanskrisen för elva år sedan.

Order för maskinindustrin och dess leverantörer indikerar en nära kollaps i internationell efterfrågan på investeringsvaror. Orderingången för transportmedelsindustrin och leverantörer till fordonsindustrin minskar för drygt nio av tio företag. I metallvaruindustrin minskar orderingången i den största omfattningen sedan mätningarna startade.

Index för bedömningen av affärsläget har minskat i hög grad vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet. Utfallet har föga förvånande hamnat på krisindex <80. Redan vid ett index lägre än 90 påbörjas vanligtvis traditionell anpassning i varierande grad, som nedläggning av hela eller delar av verksamheter, färre anställda, minskad inhyrning eller minskade investeringar. Nuvarande nivå kommer att påskynda anpassningen.


Ladda ner

Publicerades 15 juni 2020