Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 10 mars

Konjunkturbarometer kvartal 1 2020

Det första kvartalet i år visar att affärsläget är fortsatt sämre än normalt för Sveriges teknikindustri. Orderingången minskar i högre omfattning än föregående kvartal och för tredje kvartalet i rad. Bidraget till detta kommer främst genom låg efterfrågan från de två stora delbranscherna maskin- och transportmedelsindustri. Index för orderstockens storlek visar att den är mindre än normalt. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar återigen.

Ladda ner rapporten

Orderingången fortsätter att minska för maskinindustrin. Positivt är att nedgången inte tilltar som under tidigare kvartal. Utfallet följer här den globala utvecklingen med lägre efterfrågan på investeringsvaror än normalt. Positivt är att leverantörer till maskinindustrin inte rapporterar fullt lika negativa ordersiffror som föregående kvartal. Orderingången för transportmedelsindustrin minskar dessvärre i högre omfattning än föregående kvartal. Även orderingången för leverantörer till fordonsindustrin minskar men i något mindre omfattning än sista kvartalet i fjol. Positivt är att instrumentindustrin rapporterar en hög efterfrågan samtidigt som nedgången i orderingången för leverantörer till byggsektorn stannat upp.

Rapporteringen från företagen visar att behovet av arbetskraft sammantaget inte längre avtar. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar för femte kvartalet i rad, men ligger fortfarande något över historiskt genomsnitt.

I Sverige ligger index för bedömningen av storleken på orderstockar och lager av färdiga varor lägre än normalt, men har upphört att minska vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet.


Ladda ner

Publicerades 17 juli 2020