Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Ingen dramatik i arbetsmarknadsstatistiken för september – vilket inte heller var väntat

Små förändringar i statistiken över arbetslösheten i september.


Ekonomisk analys
14 okt. 2022
Sakområde:
  • Arbetsförmedlingens statistik visar på en i princip oförändrad och relativt hög arbetslösheten för september.
  • Antal kvarstående och lediga jobb var fortsatt höga i september och nedgången som inleddes i maj stannade av.
  • Varslen minskade och var låga i september.
  • Företagens anställningsplaner fortsatte att dämpas i september, vilket tillsammans med annan svag hårddata över produktion och efterfrågan indikerar att arbetsmarknaden kommer att försämras framöver.

Arbetslösheten i stort oförändrad i september enligt AF

I september uppgick arbetslösheten till 6,6 procent enligt arbetsförmedlingen. En mindre uppgång alltså jämfört med i augusti då den uppgick till 6,5 procent. Antalet långtidsarbetslösa, alltså de som varit arbetslösa mer än 12 månader, har enligt arbetsförmedlingens veckostatistik fortsatt att minska svagt. Andelen långtidsarbetslösa har också minskat något.

ALÖS1.png

Varslen blev lägre i september jämfört med i augusti

Den snabba ökningen i antalet nyanmälda och kvarstående lediga jobb bröts i maj och i stället har det skett en viss nedgång i framförallt kvarstående lediga platser. Ny data för september visar på en viss uppgång igen i kvarstående lediga platser, medan nyanmälda lediga platser hackar sig fram.

Antalet varsel ökade något i augusti både inom industrin och totalt, men i september minskade varslen igen och var historiskt låga.

ALÖS2.png

Barometern visar på en tydlig avmattning även i september

Konjunkturinstitutets barometer från i september visade liksom tidigare att företagen i näringslivet inte är lika intresserade av att anställa fler personer. Barometern visar fortfarande på positiva anställningsplaner under de tre kommande månaderna i de privata tjänstenäringarna och tillverkningsindustrin, men läget är inte lika positivt som tidigare. Inom byggindustrin och handeln finns sammantaget inga planer på att anställa (se nedan).

ALÖS3.png

Att företagens anställningsplaner fortsatte att dämpas i september indikerar tillsammans med annan svag hårddata över produktion och efterfrågan att vi framöver kan förvänta oss en försämring av läget på arbetsmarknaden.