Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 22 apr. 2022

Fortsatt stora utsläpp men tappad tillväxtkraft i Kina

Det blev en sättning för industriproduktionen i Kina i mars. Försörjningsproblem av insatsvaror och virusskräck bidrog till att produktionsnivån för industrin minskade med 2,8 procent från februari, ett historiskt stort fall. Det är andra gången på ett år som produktionsnivån i Kinas industri hostar och hackar.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

I mars förra året startade trögheter i försörjningskedjor och produktionsnivån i Kinas industri minskade trendmässigt till och med september för att därefter öka. Bidraget från fordonsindustrin var då negativt men även i någon mån från maskinindustrin som numera är en skugga av sitt forna jag.

Återigen var mars i år ingen bra månad för motorfordonsindustrin och inte heller för maskinindustrin. Produktionsvolymen i motorfordonsindustrin exklusive tunga kommersiella fordon minskade från 2,57 miljoner enheter i februari till 2,04 miljoner enheter i mars eller en dryg nedgång på 20 procent. Personbilsförsäljningen nådde 1,86 miljoner enheter i mars eller 18 procent lägre än genomsnittet för perioden november 2021 till januari 2022. Det tar en stund innan hugade spekulanter både kan och törs känna på nybilsdoft i bilhallarna. New Energy Vehicles var ändå en pytteliten ljuspunkt med 0,46 miljoner sålda fordon i mars, men inte mycket till momentum jämfört med genomsnittet 0,45 miljoner per månad för perioden november förra året och januari i år. För så kallade nya energifordon trappas därutöver subventioner ned i år, så en boom i år likt tidigare år är inte självskrivet.

Nu kommer ju inte utsläppen som Kina emitterar, vare sig det är koldioxid, partiklar, NoX eller något annat, i första hand av stocken av fordon utan en ineffektiv produktions- och energiapparat. Om vi jämför med två andra ekonomiska tillväxtmirakel, Taiwan och Sydkorea, släpper Kina exempelvis ut mer än dubbelt så mycket CO2 per producerad enhet (BNP volym) och har gjort så år ut och år in i över tio år och utan att gapet har slutits mellan Kina och de två övriga.

Byggsektorn i Kina är inte vad den har varit. År 2019 uppgick byggstarter av bostäder, kontors- och kommersiella lokaler till 1,94 Mdr m2. Volymen minskade de två följande åren och årstakten ligger på 1,47 Mdr m2 första kvartalet i år. Kina är möjligtvis i behov av drägliga bostäder, men knappast någon ökad urbanisering. Stugor i sann vänsterinriktad röd färg på landsbygden är kanske ett större behov. Hursomhelst har ett trögare byggande fått återverkningar på produktion av bland annat cement och glas samt kapitalvaror för hushållen, som inte ökat nämnvärt sedan länge, undantaget frysskåp/boxar. Boomen för kapitalvaror för hushåll och produktion av byggmaterial började från tidigt 2000-tal och pågick fram till cirka 2014-2015.

Med tanke på virusskräcken lär inte innevarande kvartal bli någon hejdundrande succé för industrin i Kina även om vittnesmål tyder på att enskilda fabriker försöker hålla produktionen i gång med hemmasnickrade metoder. Andra halvåret i år kommer ändå bjuda på trevliga tillväxttakter. Om produktionsnivån för industrin inte rör sig från nuvarande nivå i mars under resten av 2022 kommer den jämföras mot den låga produktionsnivån under andra och tredje kvartalet förra året. Tillväxten kommer då visa ökningstal på närmare tio procent i årstakt. Men momentum är ju i så fall borta.

Som tillväxtfenomen har Kina det mesta bakom sig precis som andra upphinnarländer tidigare har visat. Stora delar av befolkningen har lyft sig ur ekonomiskt armod. Priset? Kolossal miljöförstöring.

byggstarter-m2-per-manad-kina.png

industriproduktion-kina-motorfordon-maskinindustri.png


Fotnot:

Data är säsong- och kalenderjusterat. Nybilsdoft uteblir för närvarande vid beställning över internet. Att vi jämfört fordonsdata i Kina till och med januari beror på eventuella effekter av nyåret trots justerade data.