Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Ny rapport: produktiviteten minskar i Sverige och globalt

Produktivitetstillväxten minskar, i Sverige och i resten av världen. Många länder har inte förmått att utnyttja den snabba teknikutvecklingen till mer effektiv produktion av varor och tjänster. Inget tyder på att situationen ska vända i närtid, visar rapporten ”Var är produktiviteten?” från Teknikföretagen.


Ekonomisk analys
13 dec. 2019
Sakområde:


Rapporten ger en bild över produktiviteten i Sveriges näringsliv under åren 1997 till 2017, med jämförelser med några av våra viktigaste konkurrentländer. Det konstateras att tillväxten i BNP och BNP-produktivitet globalt och i de flesta länder har fallit gradvis och inte alls är lika hög som under tidigare decennier. Processen inleddes redan före finanskrisen år 2008.

I rapporten beskriver Teknikföretagen produktivitetstillväxten i Sverige totalt och i olika näringsgrenar, samt utvecklingen i ett antal länder för perioden 1991 till 2018. För Sverige har tillväxten i BNP per timme avtagit från drygt 2 procent per år i genomsnitt under åren 1991 till 2008, till att inte ens nå upp till en procent i genomsnitt per år de senaste sju åren.  Den låga tillväxten skapar inte samma utrymme för ökad levnadsstandard och reallönetillväxt som tidigare.

Rapporten visar också att tillväxten i den underliggande så kallade faktorproduktiviteten i det närmast upphört eller åtminstone fallit rejält i många länder. Bidraget till ekonomisk tillväxt från ökad resursanvändning ökar. Däremot visar lägre eller obefintlig tillväxt i faktorproduktiviteten att många länder inte förmått att utnyttja de senaste decenniernas snabba teknikutveckling till att producera varor och tjänster på ett effektivt sätt.

I studien presenteras även framskrivningar för förväntad BNP- och produktivitetstillväxt fram till år 2026. Författare till rapporten är Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen. Läs hela rapporten här.