Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Ekonomer ense om avmattning under 2019

När fyra chefekonomer samlades för att diskutera den ekonomiska utvecklingen under 2019. Då landade spannet av BNP-prognoser på mellan 1 till nära 2 procent.


Ekonomisk analys
15 jan. 2019
Sakområde:

- Vi har tillväxttoppen långt bakom oss. Den styrka vi sett 2018 beror mycket på det starka avslutet under 2017. Den avmattning som sker såg vi komma redan för ett år sedan.

Det sa Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall, på Dagens Industris konferens Världen, som hölls den 15 januari 2019. Han deltog i en debatt med andra ekonomer om vad vi har att vänta av den ekonomiska utvecklingen i Sverige under 2019.

Teknikföretagens BNP-prognos för 2019 är 1 procent.

Mest optimistisk var första vice Riksbankschefen, Kerstin af Jochnick. Riksbanken spår en BNP-tillväxt i Sverige om cirka 1,8 procent under 2019.

- Vår bedömning är inte att vi går mot en lågkonjunktur, sa hon.

Riksbankens nyss höjda styrränta från minus 0,5 till minus 0,25 procent är ett steg på vägen att minska de penningpolitiska stimulansåtgärderna framöver.

Nordeas chefekonom, Annika Winsth, sa att hon ligger närmare Mats Kinnwalls bedömning av tillväxten under 2019. Hon var dock förhindrad att säga en siffra då det råder tyst period fram till Nordeas konjunkturrapport i slutet av månaden.

Det är de globala trenderna som styr utvecklingen i ekonomin. Det gäller både tillväxt och räntor. Även den svagare produktivitetsutvecklingen är en global trend.

- Den låga produktivitetsutvecklingen nu är inget svenskt fenomen. Den produktivitetsboom vi hade berodde framförallt på globaliseringen och Kinas tidigare intåg i världshandelsorganisationen, WTO, sa Annika Winsth.

Bland övriga talare på konferensen märktes Investors ordförande, Jacob Wallenberg och Alasdair Ross, redaktör på The Economist.