Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Tungt vägande branscher drog upp produktionen i tjänstesektorn och industrin

Både tjänsteproduktionsindex och inköpschefsindex för tjänster fick en skjuts uppåt i oktober respektive november. Det är ett fåtal branscher som främst ligger bakom uppsvinget, dvs. information och kommunikation (där Ericsson AB och datakonsulter ingår) samt företagstjänster inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik.


Ekonomisk analys
04 dec. 2018
Sakområde:

Enbart information och kommunikation bidrog med nära hälften till tjänstesektorns samlade tillväxt i oktober på 5,7 procent i årstakt, kalenderkorrigerat. Om vi lägger till övriga företagstjänster bidrog dessa branscher sammantaget med nära 80 procent av tjänstesektorns totala tillväxt i oktober.

För tjänstesektorn i övrigt var tillväxten fortsatt svag. Några branscher visar dessutom fallande produktion, dvs. motorhandeln, utbildning samt vård och omsorg. Detaljhandeln för övrigt visade nära noll i tillväxt. Det kan återspegla den mer dämpade konsumtionen bland hushållen som märkts efter sommaren. Uppgången för PMI-tjänster visar ingen fördelning på branscher, men vår bedömning är att det sannolikt handlar om att de tungt vägande företagstjänsterna samt information och kommunikation drog upp takten även i detta index i november. Det rör sig alltså inte om en allmän konjunkturuppgång för tjänstesektorn i stort utan om en fortsatt stark efterfrågan på avancerad tjänsteproduktion i ett antal tungt vägande branscher.

inkopschefsindex-tjanster.png

För industrin kan konstateras att produktionsnivån hoppade upp i relativt hög omfattning i oktober. Samtidigt reviderades siffrorna upp en del för augusti och september, åtminstone för teknikindustri. Skälet till en ökad produktionsnivå i oktober kan härledas till fordonsindustrin. Här gick det ungefär som vi förväntat oss och som vi rapporterat om tidigare. Produktionsvolymerna av nya fräscha personbilsmodeller ”rullar upp” månad för månad. Här får man hoppas att så blir fallet även framöver. Det avgörs dock av hur väl kunderna tar emot nya modeller. Floppar förekommer, men Sveriges personbilsindustri har stått sig väl i konkurrensen de senaste åren.

inkopschefsindex-industri.png

I övrigt är det fortsatt trögt. Produktionsnivån gick tillbaka för andra månaden i rad i pappersindustrin och den ligger nu fem procent lägre än oktober i fjol. I trävaruindustrin minskade produktionsnivån efter ett tillfälligt lyft i september och gick därmed tillbaka till nivån under andra kvartalet i år.  I oktober var här produktionsnivån sju procent lägre än i fjol. Produktionsnivån i gummi och plastvaruindustrin har legat still sedan i juli. Bra fart, men volatilt, kan i alla fall noteras för kemi- och läkemedelsindustrin eller +20 procent mellan april och juni följt av minus 20 procent mellan juni och juli och upp 25 procent mellan juli och oktober.

Trots sedvanliga revideringar i månadsdata för teknikindustri, eller lite upp för en del delbranscher – lite ner för andra, har vår bild inte ändrats vad gäller produktionstillväxten i år eller nästa år. Läs mer i vår senaste konjunkturprognos.