Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
PDF {{contracts[0].selectedFile.size}}

NLM 19

Ny
Gratis

Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Leverans med montage/anläggningsleveranser
Ladda ner Ladda ner

Observera! För detta avtal liksom övriga avtal som är betecknade som ”Gratis” gäller följande generella användningsrätt: Det går bra att länka till NL 17, NLM 19 och NLS 19 och NLS 19E liksom att skriva ut dem. Det gäller även äldre här publicerade versioner. Däremot är det inte tillåtet att publicera villkoren på egen webbplats eller göra dem tillgängliga på internt nätverk. För dem som abonnerar på Standardavtal Premium gäller förstås abonnemangsvillkorens mer omfattande användningsrätt.

Bestämmelsen är förenklat uttryckt avsedd för avtal om medelstora leveranser av maskiner och maskinanläggningar där leverantören ansvarar för installation och övertagandeprov. Det är den vanligaste leveransbestämmelsen i Norden vid sådana leveranser. NLM 19 behandlar även parternas rättigheter och skyldigheter med avseende på programvara som ingår i anläggningen liksom leverantörens ansvar om Anläggningen gör intrång i immaterialrätt som innehas av tredje man.

Språk: svenska och engelska.

Som hjälp vid utformningen av avtal enligt NLM 19 finns ett kontraktsformulär. Kontraktet behandlar sådant som bör beaktas, bl a anläggningens omfattning, montageplats, ritningar och arbetsförhållanden. 

Språk: svenska och engelska.