Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Medlemsportalen

Praktisk arbetsrätt

Med ökad kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal kan många konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen. Kunskaper om kollektivavtalens regler för anställningsformer och arbetstider skapar också goda förutsättningar för att kunna anpassa bolagets resurser på ett optimalt sätt.

Kursen ger en grundläggande kunskap om såväl Teknikföretagens centrala kollektivavtal som den arbetsrättsliga lagstiftningen såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna. Genom gruppdiskussioner utifrån olika konkreta scenarion anknyter kursen till vardagliga problem och frågeställningar, vilket ger deltagarna en praktisk säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen. 

Exempel

Vad ska jag tänka på när jag anställer? När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket? Hur ska jag hantera misskötsamhet? Kan jag beordra övertid och skiftarbete? När måste jag bevilja ledighet?

Målgrupp 

Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar såsom produktionschefer, arbetsledare, personalhandläggare, personalchefer och specialister med arbetsgivaransvar.

Omfattning

Kursen är upplagd på två dagar och erbjuds för närvarande endast som företagsanpassad. Kontakta kursadministration@teknikforetagen.se för information och bokning.

Dokumentation 

Kursmaterialet innehållande faktatexter, övningsuppgifter, åhörarkopior och checklistor mejlas ut till kursdeltagarna före kursstart.