Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Kalendarium

Praktisk arbetsrätt

KursVärnamo


Med ökad kunskap om arbetsrättsliga bestämmelser i lagar och kollektivavtal kan många konfliktsituationer på arbetsplatsen förebyggas och tvister rörande exempelvis anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas eller helt undvikas. Kunskaper om kollektivavtalens regler för anställningsformer och arbetstider skapar också goda förutsättningar för att kunna använda och dimensionera bolagets resurser på ett optimalt sätt.

Kursen utgår från ett praktiskt perspektiv och syftar till att befästa och utveckla redan förvärvade grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Dessa kunskaper kan ha förvärvats genom att deltagaren genomgått någon av teknikföretagens digitala kurser i arbetsrätt eller genom att ha kommit i kontakt med arbetsrättsliga frågeställningar, exempelvis genom att under en tid arbetat som chef med arbetsgivaransvar eller som arbetsgivarföreträdare i en HR-roll. 

Under kursen görs en genomgång av den arbetsrättsliga lagstiftningen såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna med utgångspunkt från olika faser i anställningsförhållandet och hur dessa regler kan tillämpas i praktiken i de olika faserna. 

Genom olika konkreta scenarion anknyter kursen till problem och frågeställningar av arbetsrättslig karaktär som kan uppstå i ett teknikföretag. Deltagarna ges möjlighet att gruppvis fördjupa sig i konkreta frågeställningar och case under handledning av erfarna kursledare med målet att öka deltagarnas säkerhet vid den praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen. 

Kursinnehåll

  • Arbetsrättens grunder - vilka regler påverkar anställningen? 
  • När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket? 
  • Hur bör jag som chef agera vid medarbetares misskötsamhet? 
  • Vad gäller arbetsrättsligt vid anställning och uppsägning? 
  • Arbetstider - vilka möjligheter ger kollektivavtalen?

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller som i sin roll företräder arbetsgivaren i arbetsrättsliga frågeställningar, exempelvis produktionschefer, arbetsledare, personalchefer och HR-specialister. 

Omfattning
Kursen är upplagd på två dagar och genomförs i fysisk form för att nyttja möjligheten till fördjupning och diskussion. 
Kursdokumentation samt lunch och kaffe ingår i kurskostnaden. Mervärdesskatt tillkommer. 
Kursen kan även företagsanpassas. 

Dokumentation
Kursmaterialet innehållande åhörarkopior, övningsuppgifter och Teknikföretagens kollektivavtal skickas ut digitalt till kursdeltagarna före kursstart. Kursintyg mailas ut efter kursen

Överallt
Närsomhelst
{{occation.Month}}
{{occation.Day}}

{{occation.Location}}

{{occation.Label}}

4 platser kvar
apr.
17
17 apr. - 18 apr. 08:30 - 16:30
Värnamo
Medlemspris exkl. moms:
6 000 kr
Ej medlem: 8 500 kr

Kontakt vid frågor