Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

“Mycket snack, lite verkstad”

Jobben står på spel i årets valrörelse. Jobben står på spel i årets valrörelse.

Avtal 2020 - avgörande för Sveriges konkurrenskraft

Den svenska industrin är stark, men konkurrensen är stenhård. Idag finns många länder som konkurrerar med oss med samma slags produkter och tjänster, men billigare. Sverige ligger högt vad gäller kostnader för industrin och i kommande avtalsrörelse är det nödvändigt att hålla igen. Annars är risken stor att förhandlingarna bokstavligen resulterar i mindre verkstad och färre jobb.

Ökade kostnader – färre jobb

Mycket står på spel i årets avtalsrörelse. Å ena sidan krav på högre löner och förbättrade pensioner, å andra sidan svenska företags lönsamhet och Sveriges konkurrenskraft. I förlängningen handlar det om de jobb som är beroende av att företagen går bra.

Att alla som arbetar och bidrar inom industrin vill ha högre lön är fullt förståeligt. Problemet är att ökade kostnader för arbetsgivarna medför försvagad konkurrenskraft och svårigheter för företagen i Sverige att hävda sig i internationell konkurrens. Det ökar risken för att etableringar och investeringar hamnar i andra länder. I värsta fall kan det innebära att företag drar ner sin verksamhet eller lägger ner i Sverige. Då blir det färre jobb här.

Kort om: Avtalsrörelsen 2020

Pluggakuten.se, en sajt som drivs i regi av den ideella föreningen Mattecentrum. Genom att ägna en helkväll åt digital läxhjälp vill arrangörerna belysa vikten av mattestöd. Matematik är nämligen det ämne där flest elever saknar godkänt när de slutar årskurs nio – cirka 10 procent klarar inte de uppsatta målen.

Två av tio sökande till teknikprogrammet är tjejer

Det har det. Under industrikrisen i slutet av 80-talet drabbades industriföretag över hela världen, och många jobb försvann. Men Sverige påverkades särskilt hårt, och många arbetstillfällen försvann för att inte återvända.

Att flytta verksamhet utomlands för att sänka kostnader är alltid en möjlighet för svenska företag. Idag finns det många länder som kan göra det vi gör lika bra, men till lägre kostnad. Att det inte har hänt i större omfattning beror delvis på att Sveriges konkurrenskraft har varit tillräckligt stark. Vi har kunnat hävda oss på världsmarknaden tack vare hög kvalitet och ett innovativt försprång gentemot många konkurrentländer. Vi behöver ständigt arbeta för förbättrad konkurrenskraft så att verksamheter kan växa och utvecklas i Sverige.

 

“Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Nulla vitae elit libero”

Vi behöver också ha konkurrenskraftiga villkor, för att locka företag och arbetskraft att stanna i vårt land, och för att attrahera investeringar, etableringar och arbetskraft från utlandet. Industrin sysselsätter direkt och indirekt ungefär var fjärde yrkesarbetande i Sverige. Både bolagen och de anställda bidrar med många miljarder i skatter som hjälper till att finansiera ett väl fungerande samhälle. Utan industrins bidrag blir Sverige ett fattigare land. Det är vad det här ytterst handlar om.

Två av tio sökande till teknikprogrammet är tjejer


Vi står inför en avmattning i konjunkturen i hela världen, det ser vi tecken på redan nu. Vikande konjunktur kommer att innebära sänkt efterfrågan och minskad orderingång, även i Sverige. Det är den verklighet vi har att anpassa oss efter.

Om vi kan behålla kostnaderna och lönerna på en jämförelsevis rimlig nivå kommer den svenska industrin att kunna fortsätta vara lönsam och hävda sig internationellt. Då blir jobben kvar här hemma i Sverige. Det är något alla vinner på i längden, och det är det vi på Teknikföretagen jobbar för.

Vanliga frågor om Teknikföretagens medlemsskap

Varför ska jag bli medlem i Teknikföretagen?

Hur mycket kostar det för ett medelstort företag?


Om Standardavtal Premium

Standardavtal Premium är en abonnemangstjänst där du får tillgång till de flesta standardavtal som du och ditt företag behöver i köp- och försäljningsverksamheten.

Läs mer

Villkor och priser

Årsavgiften för Standardavtal Premium beror på om ert företag är medlem i Teknikföretagen och på hur många personliga användare ni är på företaget.

Läs mer

NL 17, NLM 19 och NLS 19

Avtalen NL 17, NLM 19 och NLS 19 är fria för nedladdning.

Läs mer