Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English

Betalningsföreläggande

Om ett företag inte får betalt för obetalda räkningar finns det rättsligt två vägar att gå. Ett sätt är att vända sig till tingsrätten och ansöka om stämning. Det är en process som ofta drar ut på tiden och kan medföra inte obetydliga kostnader. Alternativet är att hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande är ett smidigt och billigt förfarande som regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30