Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 24 feb.

Förstudie - Nationell samordningsmodell för attraktion och mottagande av internationell kompetens

Ladda ner rapporten

Sverige har i dagsläget ingen strategi för området internationell talangattraktion och inte någon officiell samverkanstruktur för dessa frågor. I jämförelse med våra nordiska grannländer är satsningarna på att marknadsföra Sverige för att attrahera arbetskraft små.

Samtidigt vet vi att kompetensbristen är det viktigaste tillväxthindret för många företag och många länder söker efter samma kompetens. Om Sverige ska leda den tekniska utvecklingen krävs ett utbildningssystem som matchar teknikindustrins utveckling men också att Sverige är attraktivt för kvalificerad arbetskraft från andra länder.

Inom Regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande, har en arbetsgrupp ”Attrahera, behålla och integrera kompetens” gett analysföretaget Future Place Leadership i uppdrag att genomföra en studie som dels beskriver vad som görs i Sverige på området internationell talangattraktion och vilka aktörer som är involverade, dels ger utblickar om hur andra länder arbetar samt ger förslag på vägar framåt för en bättre samordning och effektiva satsningar för att attrahera och ta emot internationell kompetens i Sverige.

Studien är finansierad av Vinnova inom ramen för Regeringens samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande och är ett resultat från arbetsgruppen ”Attrahera, behålla och integrera kompetens”.

I arbetsgruppen ingår företrädare för myndigheter, regionala aktörer, företag och organisationer. Teknikföretagen är ordförande för gruppen.

Publicerades 24 februari 2022

Li Ljungberg Ansvarig Talangattraktion och grundskola 08-782 08 51 Maila