Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 15 jan.

Stad i ljus - Hur svenska teknikföretag ska bli världsledande i städernas klimatomställning

Ladda ner rapporten

De svenska teknikföretagen är världsbäst på att skapa lösningar som är klimatsmarta och hållbara, ekonomiskt försvarbara och användarvänliga. Dessutom är svenska teknikföretag experter på att applicera lösningar i komplexa system, vilket städerna är. Företagen behöver därför ges bästa förutsättningar att vara världsbäst i att bidra till städernas klimatomställning.

Vi har intervjuat tio teknikföretag om vilka faktorer de ser som viktigast för att klara klimatomställningen i städer i Sverige och globalt. Vi har även noterat företagens önskelista för ett exportfrämjande i världsklass, så att företagen ska kunna öka spridningen av sina lösningar globalt.

Städer går nu i spetsen för att lösa den globala klimatomställningen. Städernas finansiella, digitala och fysiska infrastruktur är inne i en kraftig omställning och efterfrågan på lösningar som bidrar till klimatomställningen är enorm. EU-kommissionens finansieringssatsningar på städernas infrastruktur och EUs missionsmodell för städer kommer under kommande år skapa stor efterfrågan – i Sverige, i Norden, i Europa och internationellt. De finansiella aktörernas anpassning till grön taxonomi, gröna given och Parisavtalet gör det attraktivt att strukturera upp projekt i klimatsmarta ramverk.

Vi vill lyfta goda exempel från företagen och på så sätt uppmuntra till en kraftsamling i Sverige för att kunna möta den internationella efterfrågan på svenska tekniklösningar. En kraftsamling som utgår från företagens potential för att bidra till klimatomställningen. Vi vill stärka och komplettera det missionsdrivna arbetet som påbörjats genom exempelvis det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Det inkluderar processen från forskning och innovation till investering och genomförande, dvs. gör alla delar i hela värdekedjan mycket tydligare i offentliga satsningar. Idag upplever företagen att fokus till största del ligger på forsknings- och innovationsdelen i värdekedjan. Lika viktigt är dock kommersialisering av företagens lösningar, anpassning av befintliga lösningar samt implementerings- och spridningsfasen i Sverige och internationellt.

Publicerades 15 januari 2021