Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Pressmeddelande 16 mars 2022

Nya LAS vill förenkla omställning – men utbildningssystemet matchar inte behoven

Snabb teknik- och kunskapsutveckling ställer krav på alla system som ska underlätta för yrkesverksamma att utveckla sin kompetens. Den kommande reformen om ett nytt omställnings- och kompetensstöd måste matchas av en reformering av utbildningssystemet. Teknikföretagen lanserar idag förslag på hur det ska gå till.

Nu genomförs en av de största reformerna på svensk arbetsmarknad. De omtalade förhandlingarna om det nya omställningssystemet innefattar bland annat ett förändrat LAS och ett omställningsstudiestöd som ska göra det möjligt för anställda att ställa om till ett nytt yrke eller vidareutbilda sig inom sin bransch med till stor del bibehållen lön.

– Studiestödet ger individen möjlighet att studera, nu gäller det att se till att det finns utbildningar att studera och att man som yrkesverksam på ett enkelt sätt kan få tillgång till dem, säger Frida Andersson, enhetschef för kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Det är en viktig pusselbit för svenskt företagande att medarbetare har möjlighet att delta i kompetensutveckling när den tekniska utvecklingen går snabbt och svenska industriföretag ställer om både grönt och digitalt.

Överenskommelsen om omställningsstöd som möjliggör deltagande i utbildningsinsatser utan ett stort ekonomiskt bortfall är helt nödvändig. Ännu saknas dock en avgörande pusselbit för att omställningsstödet också ska få önskad effekt, nämligen nödvändiga förändringar av utbildningssystemet för att matcha den ökade efterfrågan som nu väntas.

– Det handlar bland annat om att stärka finansieringen av utbildning för yrkesverksamma i högskolan, att valideringen inom högskolan måste öka – det vill säga att få den kompetens man jobbat sig till erkänd, samt att införa kompetensutvecklingsavdrag för företag. Detta är reformer kan och bör införas skyndsamt, säger Frida Andersson.

Teknikföretagens presenterade i dag ett antal förslag för att stärka systemet för livslångt lärande, i samband med ett seminarium i riksdagen. 

Mer om Teknikföretagens förslag i spelaren nedan. I filmen medverkar:

  • Frida Andersson, enhetschef för kompetensförsörjning, Teknikföretagen
  • Martin Linder, förbundsordförande, Unionen
  • Marie-Louise Hänel Sandström, riksdagsledamot (M)
  • Gunilla Svantorp, riksdagsledamot (S)
  • Fredrik Elieson, Project Manager, Human Resources, Volvo Group Trucks Operations

Presskontakt

Per Braconier Presschef