Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Viktigt steg för Sveriges framtid som stark tekniknation

Teknikföretagen välkomnar regeringens besked om att skapa en nationell teknik- och innovationsstrategi.


Nyhet
16 maj 2024
Sakområde:

– Det här har länge varit ett av våra prioriterade policyförslag på det forsknings- och innovationspolitiska området. Detta eftersom det är helt avgörande för svensk teknikindustri att de investeringar som görs i forskning och innovation går till att bygga nya teknologiska styrkeområden för Sverige. Men då måste vi veta var ska vi satsa och hur vi gör detta på bästa sätt, säger Pia Sandvik, vd Teknikföretagen.

Regeringen har fattat beslut om att ge Vinnova i uppdrag att ta fram underlag som kan beskriva Sveriges styrkor i termer av teknik och innovation. Uppdraget ska redovisas i oktober och inbegriper dialog med relevanta aktörer. Målsättningen är att kunna synliggöra både befintliga styrkeområden och de som har potential att bli nya sådana.

Sverige har länge fått kritik, bland annat av OECD, för att inte ha en strategisk plan för forskningssatsningar, vilket gjort att satsningar på teknik och innovation har utmärkts av kortsiktighet, underfinansiering och en ryckighet. Detta har skapat effektförluster och otydlighet.

– Sveriges teknik- och innovationsstrategi måste bygga på kunskapsområden där vi är starka, eller kan bli det. Därför måste det vara industrin som tillsammans med akademi och forskningsinstitut pekar ut riktningen framåt. Politikens roll är att initiera och legitimera arbetet – och ge rätt resurser till de kunskapsområden som identifieras i den kommande forsknings- och innovationspropositionen, säger Peter Johansson, enhetschef för forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen.

Utöver en mer strategisk inriktning behöver den offentliga finansieringen av FoU öka. Näringslivet står för 74 procent av de samlade investeringarna i forskning och utveckling i Sverige och för att fortsatt främja privata investeringar bör regeringen sikta mot att nå minst 1 procent av BNP i offentlig FoU-finansiering, med ett långsiktigt mål på 4–5 procent.

Se regeringsbeslutet

PDF 2.0 MB

KN2024_00977 Uppdrag att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige.pdf