Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Utgå från industrins behov i regeringens godstransportstrategi

Inför ett logistikråd, skapa ett transportsystem som håller hela vägen, effektivisera alla trafikslag och ta ett samlat grepp på underhållsskulden. Det är några av kraven i Industrirådets inspel till regeringens godstransportstrategi.


Nyhet
05 dec. 2023
Sakområde:

Fack och arbetsgivare har överlämnat ett gemensamt inspel till regeringens arbete med ny strategi för logistik och godstransporter. Industrirådet välkomnar regeringens initiativ och hoppas med inspelet att regeringen i sin strategi ska utgå från industrins behov.

– Industrin skapar arbetstillfällen och tillväxt i hela Sverige, och för det behövs ett robust, effektivt och hållbart logistiksystem som stärker industrins konkurrenskraft, säger Jenni Ranhagen som är ordförande för Industrirådets arbetsgrupp för transporter och infrastruktur.

Det bristande underhållet av vägar och järnvägar påverkar industrins verksamhet och möjligheter negativt och får företag att tveka inför investeringar.

Läs hela nyheten här.