Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Så mycket värde skapar strategiska innovationssatsningar för Sverige

I Sverige finns ett antal strategiska innovationsprogram. Vissa har nyligen startats, flertalet går mot sitt slut och ett omfattande arbete med att formulera framtidens programsatsningar pågår.


Nyhet
13 jan. 2023
Sakområde:

Teknikföretagen har under de senaste 10 åren varit ansvarig för två större programsatsningar; Smartare Elektroniksystem och Produktion 2030. Tillsammans med Abb, Ericsson och Saab har Teknikföretagen också tagit initiativ till en ny långsiktig och strategisk programsatsning kallad Avancerad Digitalisering. Ambitionen är att accelerera kunskapsutvecklingen på området och därmed attrahera företagsinvesteringar på en global marknad. Programmet bygger på att industrin och staten finansierar med en miljard var årligen.

En central fråga kopplat till forsknings- och innovationssatsningar av det här slaget är: skapar det något värde?

Kvalitativt är det enkelt att motivera och argumentera för att programsatsningar som Avancerad Digitalisering, Produktion 2030 och Smartare elektroniksystem gör skillnad. Medverkande företag vittnar kontinuerligt om det mervärde satsningarna haft för deras förmåga att utveckla ny kunskap och på så vis fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det är däremot svårare att kvantifiera tentativa effekter av satsningarna på ett sätt som är trovärdig och som ämnar synliggöra effekter av programsatsningar och visa på additionalitet.

Resultatet från det omfattande analysarbete ADL gjort är talande. En satsning med 1 miljard kronor från industrin och 1 miljard kronor från staten på programmet Avancerad Digitialisering kan - över en period på 5-10 år - ge:

  • En avkastning på 7 kr per investerad krona i FoU

  • Additionalitet i ekonomiskt värdeskapande motsvarande 23 miljarder kronor

  • Tillskott av 8000 fler jobb inom framför allt högteknologiska sektorer

  • Minskat klimatavtrycket med 274 000 ton koldioxid vilket motsvarar klimatavtryck från 51 000 personer

Därutöver tillkommer spridningseffekter var substantiella bidrag är stort men där de kvantitativa effekterna är svåra att uppskatta. Det handlar om dynamiska processer som uppstår genom entreprenörskap och i kluster av företag med kompletterande kunskaper och förmågor. Den reella effekten av satsningen är därför ännu större än vad talen ger uttryck för.

Teknikföretagen vill med rapporten bidra till att kvantifiera och synliggöra det värde som skapas av programsatsningar. Samverkansarenor av det här slaget är en viktig del i Sveriges forsknings- och innovationssystem och något som bör värnas och utvecklas. 

Med stöd av konsultfirman Arthur D Little (ADL) har därför Teknikföretagen tagit fram en rapport som presenterades på ett seminarium.

Seminariumbild

PDF 2.2 MB

Slutrapport om effekter av forsknings och innovationssatsningar