Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

AI: Begynnelsen av ett paradigmskifte

Det senaste året har du säkert sett nyheter om AI och kanske till och med provat ChatGPT. Trots eventuella aha-upplevelser i din interaktion med AI så kan vi med ganska stor säkerhet säga att AI kommer ha ännu större påverkan på dig och din omgivning än du förmodligen tror. Nu släpper Teknikföretagen en rapport som syftar till att förklara hur AI fungerar, vad det kan göra, vad politiken bör tänka på och hur näringslivet kan dra nytta av AI.

Bilden är AI-genererad med hjälp av Midjourney. Bilden är AI-genererad med hjälp av Midjourney.

Nyhet
27 okt. 2023
Sakområde:

Just i detta nu, samtidigt som du läser denna text, tränas AI som kan översätta dina tankar till text och bilder. Med imponerande resultat dessutom. Just i detta nu arbetar AI som tränats på mänsklighetens samlade kunnande i kemi med att uppfinna och testa nya material, som skulle kunna visa sig revolutionerande i elektrifieringen av samhället. Just i detta nu används AI för att titta på mammografibilder, och den hittar cellförändringar flera år innan de utvecklas till cancer.

Även om det kanske låter som forskning och tillämpning av AI som ligger långt ifrån din vardag så kommer även du att påverkas, och det är snart. Har du ett kontorsjobb eller använder något datorprogram till vardags behöver du förmodligen inte vänta mer än ett eller ett par år innan du har en AI-assistent som hjälper dig med vad du än vill göra i datorn. Spola fram bandet ytterligare ett par år så kommer AI i nya bilar, i alla fall i de delar av världen där lagstiftningen hänger med, köra bilen åt dig.

Teknikföretagens nya rapport AI: Begynnelsen av ett paradigmskifte syftar till att ge läsaren en förenklad men grundläggande förståelse av hur artificiell intelligens faktiskt fungerar. För vad är det egentligen som händer när en AI tänker? Därefter ger rapporten några exempel på vad AI kan göra – här finns tillämpningar som idag kanske mest är roliga, men även sådana som skulle hjälpa mänskligheten enormt, och som i fel händer kanske skulle kunna skapa stora problem.

Rapporten talar också om just problemen och hoten, om politiken och lagstiftningen. Även om det är vanskligt att sia om framtiden så försöker vi i rapporten också ge en bild av hur svenska teknikföretag kan komma att använda AI vartefter det blir integrerat i fler delar av samhället och näringslivet.

Oavsett om du är en person som imponerats stort av AI, eller en person som inte riktigt tycker att dagens AI lever upp till hajpen, så är det en sak som är säker: AI blir bättre för varje dag. Antalet forskarlag och forskningsområden kopplat till AI blir fler hela tiden. Antalet företag som forskar på, och tillämpar, AI blir fler hela tiden. Nya framsteg blir fler, och ökningstakten accelererar.

Tiden vi befinner oss i nu, när fler och fler börjar få tillgång till tidiga AI-tjänster, kanske kan jämföras med när vi började få internet i våra hemdatorer. För många kanske det till en början framstod som en gimmick eller en leksak – men 20 år senare har internet förändrat samhälle och näringsliv i grunden, på ett sätt som få hade kunnat förutspå.

Med AI kommer samhället inte att vändas upp och ned över en natt – men samhället kommer att förändras i grunden. Och du befinner dig mitt i AI-revolutionen.

Ladda ner rapporten här

PDF 2.9 MB

AI - begynnelsen av ett paradigmskifte.pdf

 

Kontakt