Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Konjunkturrapporter 13 nov.

Konjunkturprognos november 2017

Den cykliska teknikindustrin globalt och i Sverige är nu mitt i en högkonjunktur med högt resursutnyttjande och högre tillväxt än normalt. Produktionen för teknikindustri i Sverige ökar med 12 procent i år, men dämpas efter årets uppsving till fem procent 2018.

Ladda ner rapporten

Bidraget både i år och nästa år är mycket högt från fordonsindustrin. Antalet anställda ökar i år och förväntas öka något även nästa år. Samtidigt divergerar utvecklingen fortfarande något mellan länder och mellan delbranscher.

Flera s.k. konjunkturvariabler har nått eller är på väg att nå all-time high exempelvis orderstockar, leveranstider, behov av arbetskraft eller utnyttjande av maskinkapacitet. Dessvärre läggs vanligtvis grunden till en hårdlandning efter excesser under en högkonjunktur. Ett problem är att priset på pengar generellt är lågt genom den förda penningpolitiken, vilket kan skapa felinvesteringar.

De starkaste tillväxtimpulserna för industrin har kommit i Asien eller främst Kina, Japan och Korea. Samtidigt har efterfrågan förbättrats i Euroområdet. Efterfrågan i USA är och förväntas bli måttlig. På andra viktiga exportmarknader för Sveriges teknikindustri har affärsläget fortsatt att förbättrats sedan i våras, särskilt på den enskilt största marknaden Norge. Ryssland och Brasilien rör sig åt rätt håll.

Ser vi till produktområden är det främst en betydande ökning i global efterfrågan på investeringsvaror. Fordonsindustrin växer sammantaget endast måttligt eller inte alls, exempelvis personbilsindustrin i USA och UK. Fordonsproduktion och fordonsförsäljning i Europa har samtidigt nått den högsta nivån på tio år och får därmed svårt att lyfta ytterligare i hög takt framöver.

Publicerades 3 januari 2021