Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 12 sep.

Konjunkturbarometer kvartal 3 2023

Index för affärsläget för teknikindustri i Sverige fortsätter minska under tredje kvartalet och hamnar lägre än normalnivå. Det senaste årets globala ränteuppgång påverkar affärsläget negativt. Positivt är att orderingången ökar för transportmedelsindustrin. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar en liten minskning. Bristen på arbetskraft är sammantaget oförändrad jämfört med andra kvartalet.

Ladda ner rapporten

Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av affärsläget minskar och hamnade något lägre än normalindex 100. Sveriges teknikindustri följer därmed som vanligt affärsläget för teknikindustri i Euroområdet. Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och den fortsätter att avta efter uppsvinget som startade andra halvåret 2020. Bidraget till ökad orderingång sammantaget kommer från transportmedelsindustrin. Samtidigt slår den senaste tidens globala ränteuppgång negativt på orderingången för tillverkare av investeringsvaror. Ett sämre affärsläge för sluttillverkare av investeringsvaror har också inverkat negativt på orderingången för dess underleverantörer.

Ränteuppgången har också medfört att raset i orderingången för leverantörer till byggindustrin från Sverige fortsatt. Förutom tillverkare av elmaskiner/elapparatur visar övriga delbranscher samt samtliga grupper av leverantörer en minskad total orderingång jämfört med föregående kvartal.

Bristen på yrkesarbetare minskar något. I liten omfattning ökar bristen på ingenjörer jämfört med föregående kvartal. Samtidigt är bristen på ingenjörer fortsatt lägre jämfört med all-time high under andra kvartalet förra året. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar sammantaget från 47 till 44 procent men med variationer inom delbranscher.


Ladda ner

Publicerades 12 september 2023