Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Avancerad Digitalisering

- Ett gemensamt initiativ för industriell digitalisering av ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova.

Hem

Svenskt näringsliv står inför en digital transformation som kommer förändra affärsverksamhet och generera de lösningar som behövs för en grön omställning. För att möjliggöra och accelerera denna transformation behövs långsiktiga satsningar på strategisk forskning och innovation.

ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen har därför tagit ett gemensamt initiativ till ”Avancerad Digitalisering” - en programsatsning på industriell digitalisering baserad på privat-offentlig samverkan. Programsatsningen stöds av innovationsmyndigheten Vinnova. Arbetet har inletts under 2021 och den långsiktiga ambitionen är att skala upp satsningen till en årsbudget på två miljarder kronor – varav minst hälften ska komma från industriella partners.

bredda-bilden-ingenjor.jpg

Programsatsningen kännetecknas av följande:

  1. Industrin har en ledande position och driver programmet.
  2. Programmet bedrivs i samarbete mellan industrin och staten
  3. Industrin är beredd att investera ansenliga resurser under överskådlig tid för att satsningen och dess målsättningar ska kunna realiseras.
  4. Det finns en uttalad ambition att attrahera deltagande från universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag av olika storlek och från olika branscher samt offentliga organisationer.
  5. Fokus i programmet är på ett urval av tillämpningsområden, exempelvis nästa generations flygplatser, gruvor och cirkulär industri.
  6. Ambitionen är att tillskapa öppna test- och demonstrationsmiljöer med de utvalda tillämpningsområdena i åtanke.
  7. Industrin kommer verka för att satsningar på kompetensförsörjning och lärande integreras med programmets tillämpningsområden.
  8. Centrala ämnesområden som programvaruteknik, radio- och mikrovågsteknik, datavetenskap, algoritmer, säkerhet, kryptering, AI och matematik kommer betonas inom programmet.

Målsättningen är att bidra till ökad konkurrenskraft för den i Sverige verksamma industrin och samtidigt stärka samhällets motståndskraft mot kriser, öka Sveriges förmåga att stå emot yttre hot, utveckla lösningar för effektivt resursutnyttjande och bidra till att Sveriges klimat- och hållbarhetsmål kan uppfyllas.

Framgång i satsningen kommer att kunna mätas i termer av fler innovationer i näringslivet, tentativa lösningar på samhällsutmaningar, ökat antal arbetstillfällen samt förstärkt trygghet.