Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Imorgon 04 feb. 2021

Hållbart med mer mänskliga robotar

Robotar är fascinerande och fantastiska, i alla fall så länge de används i förutsägbara, storskaliga och anpassade miljöer. Där kan de kraftigt bidra till effektivare och mer hållbar produktion, med till exempel mindre spill och lägre energiåtgång.

– Den stora utmaningen – och de stora möjligheterna, menar jag – ligger i att få dem att vara lika smarta och effektiva i mer människocentrerade miljöer; i små verkstäder, transportsystemet och vården, och hemma hos dig och mig, säger Christian Smith som är lektor i datalogi inom robotik och autonoma system på KTH.  

Han exemplifierar med ett forskningsprojekt han nyligen var involverad i. Det som skulle undersökas var, kort uttryckt, om robotar kunde ersätta människor för ett antal slitsamma, enformiga, obehagliga och farliga arbetsuppgifter.

– Vi kom fram till att det absolut skulle gå. Tekniken har vi, men det skulle krävas enormt många ingenjörstimmar, dubbelt så många personer som programmerade robotarna än det är människor anställda idag, så det var en ohållbar lösning. Utmaningen i den här miljön, och i många andra miljöer, är att tekniken måste bli enklare att programmera, snabbare att implementera och mer lik den mänskliga intelligensen och förmågan att anpassa sig till nya förutsättningar.

Christian Smith, lektor i datalogi inom robotik och autonoma system, KTH.  

Det blir tydligt i småskalig produktion, tillverkning i korta serier och inte minst när det gäller reparationer.

– Idag är det billigt att producera nya produkter och dyrt att reparera gamla. På samma sätt är det ekonomiskt ohållbart att sätta upp en automatiserad lina för produkter som tillverkas i mindre kvantiteter. Det tar för lång tid och är för dyrt. Det går tvärtemot tankarna på en cirkulär ekonomi.

Christian Smiths framtidsvision är att tekniken ska bli så enkel att vi ska kunna automatisera tillverkning av enstaka, unika produkter och robotisera reparationer. Då kommer vi kunna göra stora hållbarhetsvinster. Ett steg på vägen är 3D-utskrifter som gör det enklare att ersätta smådelar på vardagsprylar vi omger oss med. Tänk batteriluckan på datormusen, en sådan där sak som tenderar att gå sönder eller försvinna och då istället ersättas med en helt ny datormus. I onödan. Mer storskaligt finns till exempel möjlighet att printa motorer i ett stycke, istället för att gjuta dem i flera delar på traditionellt vis, något som kräver mer material och innebär en tyngre slutprodukt.

Självstyrande bilar är en annat område där Christian Smith ser stor potential. Med robotiserad anropsstyrd trafik utanför rusningstid och på landet kan stora energislukande bussar som kör förutbestämda rutter ersättas med små effektiva bilar som tar kortaste vägen till målet.

– Här finns allt att vinna. Det skulle vara ekonomiskt hållbart, miljömässigt hållbart och inte minst socialt hållbart. Tänk gamla människor som får en mycket större mobilitet. Och yngre som med effektivare kollektivtrafik kan hämta barnen tidigare på dagis och få mer kvalitetstid hemma.

I år firar Teknikföretagen 125 år och det gör vi i hållbarhetens tecken. Under sex webbsända tv-program sätter vi strålkastarljuset på lösningar av olika hållbarhetsutmaningar och fördjupar diskussionen tillsammans med politiker, experter och företagsledare. Se programmen här.