Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Remisssvar 07 feb.

Teknikföretagens yttrande avseende Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m (SOU 2021:88)

Remissvar Ju2021-03785
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen hänvisar till Svenskt Näringslivs remissyttrande. I Teknikföretagens svar  betonar vi också att Sverige kan göra mycket mer för att bli attraktivt för den utländska kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar samt att vi delar utredningens slutsats om att certifieringssystemet inte behöver ses över.  Läs mer i vårt remissyttrande.

Publicerades 7 februari 2022