Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 1 oktober började de nya reglerna i LAS och Huvudavtalet att tillämpas. Arbetsgivarguiden är uppdaterad med alla förändringar.

Remisssvar 20 apr

Teknikföretagens remissvar av Kommissionens förslag till en ny byggproduktförordning

Remissvar Fi2022/01190
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagens medlemmar delar EU-kommissionens målsättningar om en väl fungerande inre marknad för byggprodukter och strävan mot en grön och digital omställning. Vi är också ense med EU-kommissionen om att de problem som identifierats behöver lösas för att nå målen.

Publicerades 20 april 2022

Karin Aase Enhetshetschef Handel och hållbarhet 08-782 08 37 Maila