Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Remissvar 10 nov.

Teknikföretagen remissvar - Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Remissvar A2021/01723
Ladda ner remissvaret

Att företagen hittar rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna anställa, växa och bidra till vår gemensamma välfärd. Teknikföretagen har dock sedan flera år tillbaka påtalat att insatserna som ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad inte har fungerat tillfredsställande. Enligt Svenskt Näringslivs årliga rekryteringsundersökning uppger så många som 7 av 10 företag att de har rekryteringssvårigheter. Det får allvarliga konsekvenser – både för den enskilde individen och för företagen, men också för samhället i stort. Vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt. 

Enligt Teknikföretagen behöver den arbetsmarknadspolitiska verksamheten göra det lättare för svensk industri att hitta rätt kompetens för att den ska kunna behålla sin konkurrenskraft och klara konkurrensen från omvärlden. Detta förutsätter enligt oss en ökad effektivitet avseende såväl matchande som rustande insatser samt en starkare koppling till det reguljära utbildningssystemet.

Teknikföretagen är positiv till att Arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten nu reformeras.

Teknikföretagen har valt att fokusera detta remissvar på de områden i departementsskrivelsen som vi anser är av särskild betydelse för industrins och våra medlemsföretags kompetensförsörjning. Detta innebär att vi främst lämnar synpunkter avseende inriktningen för en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet som presenteras i skrivelsens kapitel 3.

Publicerades 10 november 2021