Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 1 oktober började de nya reglerna i LAS och Huvudavtalet att tillämpas. Arbetsgivarguiden är uppdaterad med alla förändringar.

Remisssvar 31 aug

Teknikföretagens yttrande avseende Vägen till självkörande fordon.pdf

Yttrande N2018/01630/MRT
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen lämnar härmed sitt yttrande på slutbetänkande från utredningen om självkörande fordon på väg. Utredningen är omfattande och tar upp mycket relevanta frågeställningar, samt lämnar flera betydande förslag. Yttrandet kommenterar både en del övergripande synpunkter och några mer konkreta formuleringar i de föreslagna lagtexterna.

Teknikföretagen är positiva till utredningens arbete som kännetecknats av öppenhet och god samverkan med berörda parter. Arbetet har bedrivits på ett förtroendeingivande sätt, och har genom adekvata val av både avgränsningar och kategoriseringar lämnat ett förslag som lägger en god grund för det fortsatta arbetet.

Utvecklingen av autonoma fordon utgör tillsammans med elektrifiering och digitalisering av transportsektorn en spännande utmaning som också rymmer stora möjligheter. Dels är det en utveckling som kan användas för att effektivisera transporterna ur många perspektiv (miljö, säkerhet, spatial planering, tidsvinster, logistik) och dels är det en del av en växande och global marknad där bland annat fordons-, mjukvaru- och kommunikationsindustrin är av stor betydelse.

Mot bakgrund av det är det självklart att Sverige behöver en modern lagstiftning som kan hantera båda dessa aspekter av utvecklingen, och som dessutom kan hantera en verklighet där förutsättningarna kommer att ändras genom utvecklingen av både teknik, värderingar och beteenden.

Publicerades 29 augusti 2020