Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 13 feb.

Framtidsspaning - Så påverkar teknikskiftena behoven av ingenjörskompetens

Ny teknik och nya affärsmodeller är avgörande för hur vi ska hantera samhällsutmaningarna inom klimat, energi, infrastruktur med mera. Mitt i den här utvecklingen befinner sig de svenska teknikföretagen och ingenjörerna.

Ladda ner rapporten

För att få svar på vilka teknikområden som är på framfart och hur det påverkar behovet av ingenjörer har vi genomfört djupintervjuer med ett 20-tal företagsledare, HR-chefer och forsknings- och utvecklingsansvariga från ett urval av Teknikföretagens medlemsföretag.

Medverkande företag har över 30 000 personer anställda inom forskning och utveckling i Sverige. De intervjuade har fått svara på frågor om teknikskiften, kompetensbehov idag och framåt samt hur väl Sverige står sig på dessa områden. Denna framtidsspaning är en kort summering över de frågor och områden där det finns en samstämmighet i svaren.

Publicerades 9 maj 2020

Li Ljungberg Ansvarig Talangattraktion och grundskola 08-782 08 51 Maila
Frida Andersson Enhetschef Kompetensförsörjning 08-782 09 93 Maila