Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 25 sep.

Världsbäst - Hur små teknikföretag erövrade världen

Ladda ner rapporten

Sverige exporterar varor och tjänster till ett värde som motsvarar nästan hälften av vår BNP. Ungefär en fjärdedel av Sveriges totala sysselsättning är beroende av produktion för export och vikten av ett öppet globalt handelsklimat för ett exportberoende land som Sverige går inte att understryka tillräckligt.

Sveriges välfärd och internationella konkurrenskraft är beroende av att svenska företag kan sälja sina varor och tjänster på en global marknad. Förutsättningarna för detta är så friktionsfria globala handelsflöden som möjligt. Frihandel är ett verktyg som gör att handeln mellan länder blir mer öppen, vilket leder till förbättrade exportmöjligheter, stärkt svensk tillväxt, fler jobb och ökad välfärd.

En konkurrenskraftig exportsektor med världsledande företag måste nu och i framtiden bygga på ett gemensamt åtagande mellan näringsliv, stat, fackföreningar och akademi. Att upprätthålla den svenska välfärdsmodellen bygger på en bred förståelse för exportindustrins utmaningar. Ändamålsenliga exportförut- sättningar för svenska teknikföretag utgör basen. Varje export- miljard skapar ungefär 14 000 jobb. Får industrin ännu bättre förutsättningar att exportera, kan teknikföretag fortsätta att bidra till arbetstillfällen, tillväxt och välfärd för Sverige.

De hundra största svenska företagen står för cirka 70 procent av den totala exporten. Men i den här rapporten fokuserar vi på de små företagen. Det är här som den snabbaste tillväxten sker och det är här som många av de nya jobben skapas.

Rapporten har tagits fram i syfte att teckna en bild av hur några framgångsrika exporterande små och medelstora teknikföretag har lyckats så väl på sin internationaliseringsresa. Hur har den internationella expansionen gått till, har det offentliga handelsfrämjandet spelat någon avgörande roll eller finns det andra faktorer som spelat in? Dessutom har rapporten i uppgift att ge inspiration till att fler teknikföretag startar sin exportresa, samt komma med konkreta förslag till insatser som faktiskt gör skillnad.

Det statliga exportfrämjandet måste alltid vara efterfrågestyrt och långsiktigt, och statens exportfrämjande behöver lära och få en tydligare bild av hur de mindre svenska exportföretagen uppfattar sina kort- och långsiktiga utmaningar och de strategier de utvecklar för att möta framtiden.

Publicerades 7 maj 2020