Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 05 maj

Välkommen till Sverige? En jämförelse av sex länders arbete med att attrahera internationell kompetens

Ladda ner rapporten

Svenska företag verkar på en global marknad och tillgången på kompetens är avgörande för framgång. Kampen om kompetensen är extra påtaglig inom vissa områden som teknik och it. Många andra länder i Europa och på andra håll har också brist på utbildad eller erfaren arbetskraft inom flera områden. De här efter- traktade medarbetarna kallar vi i denna rapport talanger. Som ett litet och relativt okänt land har vi inte råd att tappa eller utvisa kompetens. Därför behöver Sverige ta fram en nationell strategi för talangattraktion.

Sverige har i grunden mycket goda förutsättningar att attrahera kvalificerad arbetskraft från andra länder. Det svenska företagsklimatet är uppskattat och levnadsstandarden är hög med ett välutbyggt system för barnomsorg, föräldraledighet och sjukdom. Sverige är starkt inom teknikområdet – vi har både stora och små välkända industriföretag och nya techbolag med starka varumärken.

Företagens efterfrågan på kompetens är stor och svenskars attityd till högkvalificerad arbetskraftsinvandring är bland de mest positiva i världen. Nästan nio av tio ser positivt på att högkvalificerade personer kommer hit för att arbeta.

Sverige skulle kunna vara en av de mest attraktiva destinationerna för arbetskraftsinvandrare, men konkurrensen är hård. När företagsledare tillfrågas om de anser att det egna landet i tillräcklig utsträckning attraherar talanger från utlandet rankar de Sverige långt efter jämförbara länder som Nederländerna, Tyskland och Kanada.

I den här rapporten jämför vi Sverige med fem länder, som vi valt därför att de liknar Sverige när det gäller bland annat arbetsmarknad, välstånd och utbildningssystem. Vi redogör för de reformer som dessa har genomfört eller ska genomföra och som Sverige kan inspireras av i utformandet av en nationell strategi för talangattraktion.

Länderna i rapporten är Nederländerna, Tyskland, Danmark, Australien och Kanada. Flera av dem framhävs ofta som positiva exempel vad gäller arbetskraftsinvandring. Länderna i jämförelsen är starka inom tech. Stockholm, Berlin och Amsterdam är alla exempel på attraktiva regioner inom tech. Tyskland och Sverige är starkt beroende av industrin som också befinner sig i en stor omställning med ökat tjänste- och mjukvaruinnehåll.

Publicerades 26 maj 2020

Li Ljungberg Ansvarig Talangattraktion och grundskola 08-782 08 51 Maila