Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 28 okt.

Ett innovationssystem i världsklass

Sveriges roll som ledande forsknings- och kunskapsnation är hotad. Allt fler länder gör stora investeringar i teknikutveckling och innovationsinfrastruktur för att stärka sitt industriella ledarskap. Det är inte längre en självklarhet att svenska teknikföretag investerar i Sverige.

Ladda ner rapporten

Det behövs omfattande forsknings- och innovationssatsningar för att vi ska kunna utveckla den kunskap och de innovationer som krävs för att möta klimat- och samhällsutmaningarna. Det här är ett område där samverkan är avgörande.

Statligt stöd behövs för att utveckla nya lösningar som på sikt kan leda till framtidens exportsuccéer, och därför är det nödvändig

Ny teknik och nya affärsmodeller stärker företagens konkurrenskraft samt gör det möjligt att tackla vår tids stora utmaningar. Den svenska teknikindustrin leder den utvecklingen och Sveriges konkurrenskraft är därför nära sammankopplad med industrins konkurrenskraft. De vägval och investeringar som vi gör idag kommer att sätta ramarna för den svenska teknikindustrins investeringar i forskning och innovation under lång tid. Politiken måste därför ha som ett av sina mål: en stark industri i Sverige som kan bidra med såväl de lösningar som de intäkter vårt samhälle behöver.

Teknikföretag med verksamhet i Sverige vill på en rad konkreta sätt medverka i arbetet att utforma framtidens forsknings- och innovationspolitik. Både för att säkra Sveriges ställning som ledande forskningsland och för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Vi lämnar här tio förslag, som beskriver vikten av att det svenska innovationssystemet, med fortsatta statliga investeringar i forskning, innovation och utbildning, inriktas mot att stötta industrin att ta fram lösningar på flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Genom det kan vi gemensamt säkra samhällets utveckling och välfärd, näringslivets internationella konkurrenskraft och den akademiska forskningens ställning, på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. En svensk forsknings- och innovationsmodell måste också samspela med EU:s kommande program Horisont Europa, med dess fokus på så väl spetskompetens och samhällsutmaningar som på industriellt ledarskap och innovation.

Våra förslag utgår från tre centrala perspektiv som är sinsemellan kompletterande, som hänger ihop och är överlappande: Samhällsutmaningar och industriellt ledarskap; Spetskompetens och Innovation.

Publicerades 7 maj 2020