Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Pressmeddelande 20 dec. 2019

Teknikföretagens krav för avtalsrörelsen 2020

Sverige är en liten och exportberoende ekonomi, industrin exporterar merparten av sina produkter och tjänster. Betydelsen för svensk industri av inhemskt genererad efterfrågan är försumbar i relation till den effekt som förändringar i den globala världshandeln och tillväxten ger.

Sedan ett antal år är tillväxttrenden i såväl global BNP som världshandeln svag och ännu syns inga tecken på att trenden är på väg att vända uppåt igen. Mot den bakgrunden yrkar Teknikföretagen på följande krav i avtalsrörelsen 2020:

  • Låga lönekostnader för företagen, så att de har möjlighet att återställa konkurrenskraften och för att kunna behålla arbetstillfällen.
  • Större utrymme för arbetsgivaren att förlägga arbetstid, både ordinarie och övertid.
  • Vad det gäller lönekostnad är kravet att lönepotten ska vara lokalt dispositiv.  

Alla våra krav finns på www.teknikforetagen.se.

Presskontakt

Anna Weihe Presschef