Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Tusentals unga om synen på teknik, naturvetenskap och matematik i ny rapport

Unga ser positivt på teknik och teknisk utveckling och att jobba som ingenjör har blivit allt populärare. Trots det väljer för få STEM*-utbildningar och en tredjedel av alla gymnasieelever har blivit avrådda från att välja natur- och teknikprogrammet på gymnasiet. Det finns också stora möjligheter att utveckla grundskolans teknikämne för att motverka fördomar kring STEM i utbildningssystemet.  Detta och mycket mer visar en ny omfattande rapport i samarbete av Teknikföretagen och Ungdomsbarometern.

Bild: Bredda bilden Bild: Bredda bilden

Nyhet
21 maj 2024
Sakområde:

I enkätundersökningen har 4500 unga 15-24 år från olika delar av landet deltagit. Undersökningen har också kompletterats med djupintervjuer och fokusgrupper.

Undersökningen visar bland annat:

  • Teknikundervisningen i grundskolan behöver utvecklas. Här finns en stor potential, framförallt när det gäller att väcka intresse och visa på innehållets relevans i relation till både vardag och framtida karriärmöjligheter.
  • Matematiken är en riktig vattendelare. Både skolans mest ogillade och näst mest gillade ämne.
  • En av tre har avråtts från studera naturvetenskap och teknik på gymnasiet, av både vänner, föräldrar och skolpersonal. Bakomliggande är fördomar och attityder som ofta bottnar i okunskap. Det finns också imageproblem bland unga kring programmen; de upplevs vara socialt nischade mot plugg eller gaming, svåra och utan tydliga fördelar.
  • Ingenjör är ett av de mest attraktiva yrkena och unga har generellt en positiv inställning till karriärvägar inom teknik och naturvetenskap. Det finns således ett gap mellan attityderna till studier och jobb inom området, där de största utmaningarna är kopplade till utbildningarnas och ämnenas attraktivitet.

Att stärka STEM-kunskaperna är högt på den politiska dagordningen. Regeringen har aviserat att ta fram en STEM-strategi för att få fler som väljer teknikinriktade utbildningar. Strategin ska spänna över hela utbildningsystemet från förskola till forskning och väntas vara klar i slutet av 2024. Teknikföretagen har på olika sätt varit delaktiga inspel till strategin.

-Det har varit ett riktigt stort intresse för denna rapport vilket är jättekul, säger Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning. Vi är ett i skede där det är avgörande för Sveriges framtid att stärka STEM-kunskaperna brett. Att unga har en positiv attityd till teknik och vetenskap och tycker att det gör människors liv bättre ska vi alla ta vara på!

 

 

*Science, Technology, Engineering, Mathematics