Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Rapport 20 maj

Rapport: Ungas attityder till STEM

Rapporten skildrar tusentals ungas syn på teknik, naturvetenskap och matematik. Unga ser positivt på teknik och teknisk utveckling och att jobba som ingenjör rankas högt. Trots det väljer för få STEM-utbildningar och en tredjedel av alla gymnasieelever har blivit avrådda från att välja natur- och teknikprogrammet på gymnasiet. I enkätundersökningen har 4500 unga 15-24 år från olika delar av landet deltagit. Undersökningen har också kompletterats med djupintervjuer och fokusgrupper.

Ladda ner rapporten

Unga ser positivt på teknik och teknisk utveckling och att jobba som ingenjör har blivit allt populärare. Trots det väljer för få STEM*-utbildningar och en tredjedel av alla gymnasieelever har blivit avrådda från att välja natur- och teknikprogrammet på gymnasiet. Det finns också stora möjligheter att utveckla grundskolans teknikämne för att motverka fördomar kring STEM i utbildningssystemet. Detta och mycket mer visar en ny omfattande rapport i samarbete av Teknikföretagen och Ungdomsbarometern.

Undersökningen visar bland annat

  • Matematiken är en riktig vattendelare - både skolans mest ogillade och näst mest gillade ämne.
  • En av tre har avråtts från studera naturvetenskap och teknik på gymnasiet, av både vänner, föräldrar och skolpersonal. Bakomliggande är fördomar och attityder som ofta bottnar i okunskap. Det finns också imageproblem bland unga kring programmen; de upplevs vara socialt nischade mot plugg eller gaming, svåra och utan tydliga fördelar.
  • Ingenjör är ett av de mest attraktiva yrkena och unga har generellt en positiv inställning till karriärvägar inom teknik och naturvetenskap. Det finns således ett gap mellan attityderna till studier och jobb inom området, där de största utmaningarna är kopplade till utbildningarnas och ämnenas attraktivitet.
*Science, Technology, Engineering, Mathematics

Ladda ner

Publicerades 23 maj 2024