Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Nyhet 22 juni 2022

Nya regler om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater

24 augusti 2023 kommer en ny EU lagstiftning om krav på utbildning vid yrkesmässig hantering av vissa diisocyanater börja gälla.

I Sverige finns redan idag ett nationellt krav på utbildning för de som leder arbete eller utför arbete som innebär exponering för diisocyanater. Utbildningskravet finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker.

EU har nu beslutat om att införa utbildningskrav vid hantering av vissa diisocyanater via en begränsning i Reach-förordningen. Begränsningen innebär att det krävs utbildning för att få använda vissa diisocyanater yrkesmässigt.

För att undvika dubbelreglering har Arbetsmiljöverket tagit bort de diisocyanater som omfattas av begränsningen i Reach från utbildningskraven i föreskrifterna om Kemiska arbetsmiljörisker. I och med det kan innehållet i utbildningen vid användning av produkter som innehåller diisocyanater behöva ändras, då kraven i Reach är mer detaljerade.

Teknikföretagen rekommenderar att de som berörs tar kontakt med sin utbildningsleverantör för att stämma av om, och i så fall hur, nuvarande utbildningar behöver kompletteras innan ändringen träder i kraft. Utbildningsbevisen behöver framöver även beskriva hur kraven i de olika lagstiftningarna är uppfyllda, eftersom idag giltiga utbildningsbevis troligen inte kommer att gälla.

Ändringen träder i kraft 24 augusti 2023. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets sida:

Utbildningskrav vid hantering av Diisocyanater

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter - Arbetsmiljöverket (av.se)

 

Kontakt