Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 10 aug. 2021

Sverige behöver en industripolitik

Kommentar från Teknikföretagens vd, Klas Wåhlberg, angående regeringens besked idag om tillfälligt tillstånd till fortsatt drift för Cementa på Gotland

Det är bra att Cementa får fortsätta i Slite, men det är en svaghet att en verksamhet  som är såpass viktig både för industrin i sin helhet och för fortsatta investeringar i klimatnytta bara tillåts fortsätta på nåder under i värsta fall begränsad tid.

Svensk industri har i mer än ett sekel bidragit till att skapa jobb och välstånd i Sverige och har samtidigt kunnat bidra till att uppfylla globala hållbarhetsmål och lösa globala klimatutmaningar. Vi efterlyser en industripolitik som nationellt stärker förutsättningarna för industrin att fortsätta bidra.

Vi talar bland annat om behov av säker tillgång på fossilfri el, en kompetensomställning för teknikskiftet, goda möjligheter att omsätta detta i nytta och tillväxt och fortsatt stöd till innovation. Att få ut ny teknik i praktiken kan stimuleras genom att till exempel använda offentlig upphandling som ett verktyg.

Att strypa en verksamhet i Sverige bara för att låta tillverkare i andra länder ta vid skapar ingenting. Tvärtom. Svensk industri har i allmänhet ett mindre ”hållbarhetsavtryck” än motsvarande branscher i andra länder. Att skapa goda och förbättrade konkurrensförutsättningar för svensk industri bidrar till ökande marknadsandelar samtidigt som länder där industrin gör större hållbarhetsavtryck får svårare att konkurrera.

Mål för hållbarhet och ökad klimatnytta måste syfta till global förbättring, inte att viss tillverkning flyttar från ett land till ett annat. Det senare löser inte klimatutmaningen utan riskerar istället att försvåra viktig verksamhet som dessutom ger välstånd på hemmaplan.

Tillstånd för teknik med god miljöhänsyn är inte ett problem utan en nytta i ett industriellt föregångsland som Sverige.

Detta borde regeringens representanter ha sagt idag.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen