Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 29 mars 2019

"Vi behöver skapa fler vägar in i läraryrket"

Den rådande lärarbristen i teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen väntas öka om antalet examinerade fortsätter att vara i samma nivå som de senaste åren. Det visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Bristen på lärare i teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen är ett akut problem som påverkar industrins kompetensförsörjning.

- Goda förebilder inom dessa ämnen är viktigt för att få fler unga att söka sig vidare till teknikutbildningar. Lärare är identifierade som den viktigaste faktorn för kunskapsutveckling i skolan. Därför är det avgörande med motiverande och skickliga lärare, säger Li Ljungberg som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen och fortsätter:

- Matematik är dessutom det ämne som flest högstadieelever inte har godkänt i, vilket i sig leder till i att de inte kommer in på gymnasiet, därför är det särskilt alarmerande att lärarbristen i matematik väntas öka.

Teknikföretagen anser att det måste finnas olika former av karriärvägar till att bli lärare för att attrahera fler till läraryrket.

- Den ordinarie lärarutbildningen räcker inte till för att säkra lärarförsörjningen. Därför behöver vi skapa fler vägar in i läraryrket för att trygga lärarförsörjningen. Det måste bli enklare att växla om till läraryrket, eller kombinera en lärartjänst med en parallell karriär utanför skolan, säger Li Ljungberg och avslutar:

- Vi ser att många lärare lämnar yrket, därför är det oerhört angeläget att se till att de lärare som arbetar i skolan idag ska ha goda arbetsförutsättningar så att de väljer att stanna kvar.

I rapporten ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” presenterar Teknikföretagen tillsammans med flera andra aktörer förslag på angelägna utvecklingsområden som kan lösa lärarkrisen. Li Ljungberg har skrivit kapitlet ”Alternativa vägar till läraryrket” i rapporten. Läs rapporten här.